TJS hankekumppanina

TJS hankekumppanina

Meillä on hankeosaamista työprosessien ja työhyvinvoinnin sekä järjestökoulutusten, edunvalvonnan ja järjestöhistorian kehittämisessä. Toimimme mielellämme järjestöjen hankkeiden koordinaattoreina, sekä toteutamme ammattijärjestöjen suunnittelemia hankkeita ja autamme ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa.

Olemme toteuttaneet työelämään ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä hankkeita mm. Työsuojelurahaston, työelämän kehittämisohjelman (Tykes) sekä Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) myöntämällä tuella. Osaamme poimia hankeideoita rahoituksen näkökulmasta, sillä seuraamme ammattijärjestökentän tapahtumia ja rahoittajia jatkuvasti. Hankehakemusten työstäminen, hankkeiden toteutus ja raportointi on tuttua.

Toimintatapamme

Hankkeiden toteuttamisessa korostamme yhteistyötä, osaamisen jakamista ja kaikkien asianosaisten ottamisesta mukaan kehittämistyöhön. Olemme luotettava ja aikaansaava hankekumppani. Toteutamme, dokumentoimme ja arvioimme hankkeitamme oman laatujärjestelmämme mukaisesti.

Hankekumppaniksi?

Jos järjestölläsi on jokin kehittämisidea, ota reippaasti yhteyttä. Katsotaan yhdessä millaisen kehittämis- tai hankesuunnitelman se vaatii.  

Kehittämishankkeen tuotteistaminen

Kehittämishankkeissa syntyy paljon tietoa ja materiaaleja, jotka kannattaa tuotteistaa erityisiksi palveluiksi ja tuotteiksi. Neuvomme mielellämme tuotteistamiseen liittyvissä kysymyksissä ja konsultoimme tuotteistamisprosessia.

Reilu Peli -palvelujen tuotteistaminen on ollut meillä TJS:ssä jatkuva prosessi. Kaikki lähti liikkeelle hankkeesta, jolla selvitimme työpaikkakiusaamista ja epäasiallista kohtelua vuosina 2007-2009. Materiaalia keräsimme kirjoitusten ja haastattelujen avulla. Vuonna 2010 julkaistiin hankkeen tulosten pohjalta laadittu Reilu Peli -käsikirja. Käsikirjan pohjalta aloimme tarjota myös Reilu Peli -koulutuksia. Seuraavaksi mukaan tuli Reilu Peli verkosto - sosiaalisessa mediassa toimiva oppimisympäristö ja vertaistukipalvelun henkilöstön edustajille ja liittojen asiantuntijoille. Viimeisimpänä kehittelyyn tulivat Työhyvinvoinnin ohjaamisen välineet, joita tuotamme jatkuvasti lisää. Ne ovat ohjeistuksia työhyvinvointiprojektien toteututtamiseen. Kaikkien Reilu Peli -palveluiden kehittämistyössä ollut mukana ammatiliittojen aisantuntijoita. Lue lisää Reilu Peli  -sivulta.

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.