Koulutusten uudistaminen

Koulutusten uudistaminen

Ammattijärjestöt kouluttavat paljon vapaaehtoistoimijoitaan ja jäseniään. Olemme olleet mukana järjestöjen koulutusten uudistamistyössä. Olemme auttaneet järjestökoulutusten ja luottamusmieskoulutusten uudistamistyössä. Näissä tilaustöissä olemme ohjanneet järjestön asiantuntijoita, luottamusmiehiä tai yhdistysaktiiveja yhdessä löytämään koulutusjärjestämän muutostarpeet.

Työskentelyssä on lähdetty liikkeelle luottamusmiestyön tai yhdistysten toiminnan keskeisistä haasteista. Näiden avulla on löytynyt luottamusmiesten tai yhdistysaktiivien osaamistarpeet ja niihin olemme yhdessä järjestöjen asiantuntijoiden kanssa lähteneet työstämään koulutuksen rakennetta, tavoitteita, koulutussisältöjä ja -menetelmiä. Työskentelyn lopputuloksena on ollut alustavat koulutusohjelmat sisältöineen ja tavoitteineen. Näiden mukaan järjestössä on pystytty lähtemään toteuttamaan ja aikatauluttamaan luottamustoimisten osaamistarpeista lähtevää koulutusta. 

Koulutusten toteutus voidaan suunnitella sekä lähi- että verkko-opetuksena. Verkko-opetuksessa otetaan huomioon järjestön tai yhdistyksen käytössä olevat välineet tai yhdessä haarukoidaan sopivia.