Järjestön strategian työstäminen

Järjestön strategian työstäminen

Järjestötoiminnan kehittäminen lähtee liikkeelle toimintaympäristön tarkastelusta: mikä muuttuu yhteiskunnassa ja mitä vaikutuksia näillä muutoksilla on jäsentemme työelämään? Mikä on järjestömme tai yhdistyksemme tehtävä muutoksessa ja miten voimme tukea jäseniämme pärjäämistä työelämässä? Mitä meidän pitää tehdä välittömästi, ensi vuonna ja pidemmällä ajan jaksolla? Tavoitteena on saada aikaan yhteinen ymmärrys siitä, mikä on järjestömme tai yhdistyksemme perustehtävää ja mikä kuuluu jollekin toiselle, työnantajalle tai yhteiskunnalle.

Kun oma rooli ja tehtävä on kaikille toiminnassa mukana oleville selvä, voidaan lähteä pohtimaan toimintaan liittyviä arvoja ja niiden käytäntöön vientiä sekä toimintaa tukevia rakenteita ja niiden muutostarpeita.

Työskentelyn tuloksena voidaan esimerkiksi todeta, että jäsenten tukemiseksi työelämässä on tarpeen yhdistää voimavaroja ja siten päädytään tiivistämään järjestöjen tai yhdistysten välistä yhteistyötä. Joskus voidaan päätyä myös siihen, että järjestöjen/yhdistysten yhdistyminen on paras vaihtoehto. Tällaisten päätösten tekeminen vaatii paljon yhteistä työskentelyä ja luottamuksen rakentamista. Siihen olemme luoneet erityisen muutosvalmennusohjelman, jonka avulla toimijat pääsevät työstämään yhteistä tulevaisuutta.

Jos rakenteita päätetään muuttaa, ohjaamme tarpeen tullen myös tähän liittyviä käytännön toimenpiteiden toteuttamista niin, että yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen velvoitteet toteutuvat. Autamme myös yhdistymisen jälkeisen yhteisen toimintakulttuurin luomisessa.