Järjestö vaikuttamisen paikkana

Järjestö vaikuttamisen paikkana

Ammattijärjestön kautta jokainen voi tehdä työelämävaikuttamista. Näitä vaikuttamisen tapoja kannattaa tuoda esiin ja siten tarjota halukkaille erilaisia ja erilaista sitoutumista vaativia tapoja. Vaikuttamisen keinoja kannattaa aina myös ideoida lisää. 

Jotta vaikuttamisen keinot olisivat näkyviä, tuotimme järjestötoiminnan vaikuttamisen keinoja esittelevän verkkosivuston yhdessä muiden opintokeskusten kanssa. Se oli osa Järjestöt lähidemokratian tukena -hanketta. Meidän osuutemme oli esitellä järjestövaikuttamisen keinoja työelämässä. Ammattijärjestöjen lisäksi vaikuttamista voi tehdä mm. poliittisten-, urheilu-, sosiaali- ja terveys- tai aatteellisten järjestöjen kautta sekä seurakunnissa. Lue vaikuttamisen keinoista sivulta osallistu.fi.

Digitalisoitumisen myötä vaikuttamisen keinoja tulee uusia tai vanhat keinot hakevat toisenlaisia muotoja. Lähdemme mielellämme ohjaamaan kehittämisprosessia, jossa järjestön asiantuntijat, aktiivit ja jäsenet yhdessä ideoivat, miten vaikuttamista voi tehostaa ja/tai tuoda lähemmäs jäseniä.  

Vaikuttamisosaamista ja lähidemokratian vahvistamista

Vaikuttamisosaamista voi parantaa tietenkin myös koulutusten avulla. Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeessa koulutettiin yhdistys- ja järjestötoimijoita internetin ja sosiaalisen median välineiden hyödyntämiseen vaikuttamistyössä.

Koulutuksissa verkostoimme oman alueensa asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneita järjestöaktiiveja ja osallistujat jakoivat hyviä vaikuttamiskäytänteitä. Kun järjestöaktiivien vaikuttamiseen liittyvä osaaminen parantui, vahvistui myös järjestöjen vaikuttavuus.

Hanke toteutettiin vuosina 2012–2014. Opintokeskusten kautta oppimateriaaleissa huomioitiin koko suomalaisen järjestötoiminnan kirjo: sitoutumattomat järjestöt, poliittiset järjestöt ja ammattijärjestöt. ESR-rahoitteista kehittämishanketta koordinoi OK-Opintokeskus (nyk. Opintokeskus Sivis).