Järjestö vaikuttamisen paikkana

Järjestö vaikuttamisen paikkana

Ammattijärjestön kautta jokainen voi tehdä työelämävaikuttamista. Näitä vaikuttamisen tapoja kannattaa tuoda esiin ja siten tarjota halukkaille erilaisia ja erilaista sitoutumista vaativia tapoja. Vaikuttamisen keinoja kannattaa aina myös ideoida lisää. 

Jotta vaikuttamisen keinot olisivat näkyviä, tuotimme vuonna 2014 järjestötoiminnan vaikuttamisen keinoja esittelevän verkkosivuston yhdessä muiden opintokeskusten kanssa. Se oli osa Järjestöt lähidemokratian tukena -hanketta. Meidän osuutemme oli esitellä järjestövaikuttamisen keinoja työelämässä. Ammattijärjestöjen lisäksi vaikuttamista voi tehdä mm. poliittisten-, urheilu-, sosiaali- ja terveys- tai aatteellisten järjestöjen kautta sekä seurakunnissa. Lue vaikuttamisen keinoista sivulta osallistu.fi.

Digitalisoitumisen myötä vaikuttamisen keinoja tulee uusia tai vanhat keinot hakevat toisenlaisia muotoja. Lähdemme mielellämme ohjaamaan kehittämisprosessia, jossa järjestön asiantuntijat, aktiivit ja jäsenet yhdessä ideoivat, miten vaikuttamista voi tehostaa ja/tai tuoda lähemmäs jäseniä. Tai järjestämme koulutuksen, jossa annetaan ideoita ja neuvotaan esimerkiksi viestintään ja osallistamiseen.