Kehitä järjestötoimintaa

Kehitä järjestötoimintaa

Järjestötoiminnan tavat ja rakenteet muuttuvat toimintaympäristön muuttuessa. Kun tarvitset apua ammattijärjestösi toiminnan kehittämiseen, kysy meiltä apua.

Kehittämistyössä meidän edustajamme huolehtii yhteisen työskentelyn ohjaamisesta ja järjestösi henkilöstö tai hallinnon jäsenet ovat sisällön asiantuntijoita. Mukaan voidaan ottaa myös henkilöstön edustajia tai jäseniä.

Ohjaajamme huolehtivat siitä, että kaikki mukanaolijat saavat osallistua tasapuolisesti. Yhteisen työstämisen tuloksena asiantuntijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden tietämys saadaan tukemaan järjestösi kehittämistä. Toiminnan tavoitteet selkiytyvät ja laatu paranee ja osallistujat motivoituvat ja sitoutuvat paremmin kehittämiseen. Tietoa kehittämisen tueksi voimme hankkia myös jäsenkyselyjen avulla. 

Ohjaukseemme sisältyy aina tulosten kirjaaminen muistioon. Näin tilaajana saat tulokset valmiina pakettina ja pääset viemään tuloksia käytäntöön.

Palveluitamme ovat esimerkiksi:

 • strategian ja toiminnan suunnittelu
 • jäsenpalvelujen sisällön suunnittelu
 • toimintaprosessien kehittäminen
 • edunvalvonnan kehittäminen
 • järjestökoulutusten kehittäminen
 • palvelujen tuotteistaminen
 • rahoituksen hankinta
 • järjestön luottamustoimisten ja muiden aktiivien osaamisen kehittäminen
 • liiton työntekijöiden osaamisen kehittäminen (ay-osaamista palveleva koulutus)
 • oppimateriaalien tuottaminen
 • asiantuntijaverkostojen luominen

Järjestöjen yhteistyöhankkeet

Järjestötoiminnan kehittäminen voi olla myös useamman liiton tai yhdistyksen yhteishanke. Tällaisten kehittämishankkeiden etuna on paitsi resurssien ja osaamisen jakaminen myös tulosten leviäminen yhteistyöverkostojen kautta laajalle niin järjestöihin kuin työpaikoillekin. Autamme mielellämme hankesuunnittelussa, yhteistyökumppaneiden etsimisessä ja toteutuksessa.

Kysy lisää

Kehittämistoiminnasta vastaavat rehtori ja kehittämispäällikkö. Tästä yhteystietoihin.