Jäsentutkimukset ja kyselyt

Jäsentutkimukset ja kyselyt

Teemme tutkimuksia, selvityksiä ja jäsenkyselyitä liittojen ja yhdistysten toiminnan kehittämiseksi. Olemme tehneet yksittäisille järjestöille jäsenkyselyitä, työmarkkinatutkimuksia ja koulutustarvekartoituksia. Niissä olemme selvittäneet, mikä ammattijärjestöjen jäseniä kiinnostaa, millaisia koulutuksia he kaipaavat ja millaisissa tilanteissa eri järjestöjen jäsenet työmarkkinoilla ovat. Tutkimuksiamme on käytetty palvelutoiminnan kehittämiseen, uusien hankkeiden käynnistämiseen tai uusien koulutusten luomiseen.

Tutkimus tai selvitys suunnitellaan yhdessä järjestön edustajien kanssa. Samalla päätetään yhdessä sopiva tiedonhankintatapa. Tiedonhankinnassa ja jäsenten palvelutarpeen selvittämisessä käytämme

  • kirjallisia tai sähköisiä kyselyjä
  • jäsenistölle suunnattuja vuorovaikutteisia tilaisuuksia
  • haastatteluja
  • valmiiden aineistojen analyyseja

Käytössämme on sähköinen kyselyohjelmisto, jonka avulla saamme aineiston helposti kerättyä ja tehtyä erilaisia analyyseja. Jos järjestösi haluaa sähköisen kyselyn, me työstämme kyselylomakkeen yhteisen suunnittelun pohjalta, lähetämme kyselyt järjestöltä saatuihin osoitteisiin, keräämme ja analysoimme tiedot ja raportoimme tulokset.

Teemme myös selvityksiä kansainväliseen käyttöön: Olemme selvittäneet eurooppalaiselle ammattiliittojen tutkimus- ja koulutuskeskus ETUI:lle, mitä koulutustarpeita suomalaisilla ammattiyhdistystoimijoilla on.

Opinnäytteet järjestötoiminnan kehittämisessä

Tuemme mahdollisuuksien mukaan järjestötoimintaan liittyvien opinnäytteiden tekemistä. Niiden tavoitteena tulee olla tuottaa järjestöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa. Tällainen on esimerkiksi Soile Hyttisen tekemä Luottamusmiesten koulutukseen osallistumisen arvot ja motivaatio -pro gradu tutkimus. Hyttinen tarkasteli tutkimuksessaan, mikä motivoi luottamusmiehiä osallistumaan koulutukseen ja mitkä ovat heille tärkeät arvot, jotka vaikuttavat koulutukseen hakeutumiseen.

Tutkimukseen osallistui Toimihenkilöunionin, Opettajien ammattijärjestön, Pardian ja YTN:n luottamusmieskoulutusten kurssilaisia.

Kysy lisää

Tutkimuksista ja selvityksistä vastaavat opintojohtaja Merja Hanhela ja kehittämisasiantuntijat Sikke Leinikki ja Päivi Lohi-Aalto.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.