Järjestötoiminnan kehittäminen

Järjestötoiminnan kehittäminen

Järjestötoiminnan tavat ja rakenteet muuttuvat toimintaympäristön muuttuessa. Kun tarvitset apua järjestötoiminnan kehittämiseen, kysy meiltä apua. Me tunnemme ay-kentän.

Kehittämisprosessissa liittosi henkilöstö tai yhdistyksesi hallinnon jäsenet ovat sisällön asiantuntija, me TJS:ssä puolestaan huolehdimme prosessin vetämisestä. Käyttämissämme menetelmissä otetaan kaikki asianosaiset mukaan kehittämiseen tasapuolisesti. Yhteisen työstämisen tuloksena järjestösi asiantuntijoiden oma tietämys tulee monipuolisesti hyödyksi. Toiminnan tavoitteet selkiytyvät ja laatu paranee ja osallistujat motivoituvat ja sitoutuvat paremmin kehittämiseen. Tietoa kehittämisen tueksi voimme hankkia myös jäsenkyselyjen avulla. 

Ohjaukseemme sisältyy aina tulosten kirjaaminen muistioon. Näin tilaajana saat tulokset valmiina pakettina.

Kysy palvelujamme esimerkiksi:

 • strategian ja toiminnan suunnitteluun
 • jäsenpalvelujen sisällön suunnitteluun
 • toimintaprosessien kehittämiseen
 • edunvalvonnan kehittämiseen
 • järjestökoulutusten kehittämiseen
 • palvelujen tuotteistamiseen
 • rahoituksen hankintaan
 • järjestön luottamustoimisten ja muiden aktiivien osaamisen kehittämiseen
 • liiton työntekijöiden osaamisen kehittämiseen (ay-osaamista palveleva koulutus)
 • oppimateriaalien tuottamiseen
 • asiantuntijaverkostojen luomiseen

Järjestötoiminnan yhteistyöhankkeet

Järjestötoiminnan kehittäminen voi olla myös useamman liiton tai yhdistyksen yhteishanke. Tällaisten kehittämishankkeiden etuna on paitsi resurssien ja osaamisen jakaminen myös tulosten leviäminen yhteistyöverkostojen kautta laajalle niin järjestöihin kuin työpaikoillekin. Autamme mielellämme hankesuunnittelussa, yhteistyökumppaneiden etsimisessä ja toteutuksessa.

Järjestötoiminnan oppi- ja tukimateriaaleja

Tuotamme myös järjestötoimintaa tukevaa koulutusmateriaalia esimerkiksi perehdyttämiseen, viestintään, vaikuttamiseen, osaamisen todentamiseen, työssäjaksamiseen tai ajan hallintaan.

Kysy lisää

Kehittämistoiminnasta vastaavat opintojohtaja Merja Hanhela sekä kehittämisasiantuntijat Sikke Leinikki ja Päivi Lohi-Aalto.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.