Järjestötoiminnan kehittäminen

Järjestötoiminnan kehittäminen

Tarvitsetko apua järjestötoiminnan kehittämiseen? Ota yhteyttä!

Järjestötoiminnan kehittämisessä liittosi tai yhdistyksesi henkilöstö on sisällön asiantuntija, me TJS:ssä puolestaan huolehdimme prosessin vetämisestä. Käyttämissämme menetelmissä otetaan kaikki asianosaiset mukaan kehittämiseen tasapuolisesti. Yhteisen työstämisen tuloksena järjestösi henkilökunnan oma asiantuntemus tulee monipuolisesti hyödyksi, kehittämisosaaminen syventyy, toiminnan tavoitteet selkiytyvät ja laatu paranee, osallistujat motivoituvat ja sitoutuvat kehittämiseen ja vuorovaikutus paranee. Tietoa kehittämisen tueksi voimme hankkia myös jäsenkyselyjen avulla. 

Kehittämistyössä painotamme selkeiden toimintamallien tuottamista, jotta järjestössäsi päästään yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin. Ohjaukseemme sisältyy aina tulosten kirjaaminen muistioon. Näin yhteiset tuotokset saadaan kirjattua heti hyötykäyttöön ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Kysy palvelujamme esimerkiksi:

 • strategian ja toiminnan suunnitteluun
 • jäsenpalvelujen sisällön suunnitteluun
 • toimintaprosessien kehittämiseen
 • edunvalvonnan kehittämiseen
 • järjestökoulutusten kehittämiseen
 • palvelujen tuotteistamiseen
 • rahoituksen hankintaan
 • järjestön luottamustoimisten ja muiden aktiivien osaamisen kehittämiseen
 • liiton työntekijöiden osaamisen kehittämiseen (ay-osaamista palveleva koulutus)
 • oppimateriaalien tuottamiseen
 • asiantuntijaverkostojen luomiseen

Järjestötoiminnan yhteistyöhankkeet

Järjestötoiminnan kehittäminen voi olla myös useamman liiton tai yhdistyksen yhteishanke. Tällaisten kehittämishankkeiden etuna on resurssien ja osaamisen jakaminen ja lisäksi tulokset leviävät yhteistyöverkostojen kautta laajalle niin järjestöihin kuin työpaikoillekin. Autamme mielellämme hankesuunnittelussa, yhteistyökumppaneiden etsimisessä ja toteutuksessa.

Järjestötoiminnan oppi- ja tukimateriaaleja

Tuotamme myös järjestötoimintaa tukevaa koulutusmateriaalia esimerkiksi perehdyttämiseen, viestintään, vaikuttamiseen, osaamisen todentamiseen, työssäjaksamiseen tai ajan hallintaan.

Kysy lisää

Kehittämistoiminnasta vastaavat opintojohtaja Merja Hanhela sekä kehittämisasiantuntijat Sikke Leinikki ja Päivi Lohi-Aalto.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.