Järjestöjen historiatutkimus

Järjestöjen historiatutkimus

Toimihenkilöliikkeen historia

TJS käynnisti keväällä 2010 hankkeen, jonka tavoitteena on saada toimihenkilökentän historian tutkittua tieteellisesti. Tavoitteena on selvittää, miten ja miksi toimihenkilöiden ammattijärjestötoiminta on syntynyt, millaiseksi se on muodostunut ja mitkä ovat olleet sen yhteiskunnalliset vaikutukset. 

Historiahankkeen kuluessa tutkimusta voi seurata osallistumalla seminaareihin ja työpajoihin. Tiedotamme niistä ja hankkeen etenemisestä. 

Miksi tutkimus tarvitaan?

Yksittäisten liittojen ja yhdistysten historiaa on selvitetty ja niistä on kirjoitettu historiateoksia. Koko toimihenkilöpuolen yhteinen tarina on kuitenkin tutkimatta. Jos haluaa esimerkiksi tietää, millä tavoin toimihenkilöiden edunvalvonta eroaa työntekijäjärjestöjen edunvalvonnasta, vertailua ei tällä hetkellä pysty tekemään, koska toistaiseksi vain työntekijäpuolen järjestöjen historia on tutkittu myös kokonaisuutena. Tästä seuraa sekin, että Suomen yleistä historiaa lukiessa lähes kaikki maininnat ay-liikkeen toimista viittaavat SAK:laisten järjestöjen toimintaan. Tiedot toimihenkilöliikkeen puolelta puuttuvat.

Akavan ja STTK:n hallitusten tuella käynnistimme liittokentässä keräyksen, jolla saatiin alkupääoma historiantutkimushankkeelle. Tuki mahdollisti esitutkimuksen teettämisen toimihenkilöliikkeen muotoutumisesta. Esitutkimuksen tulosten avulla hankkeelle laadittiin tutkimussuunnitelma, jonka pohjalta Suomen Kulttuurirahasto ja Työsuojelurahasto myönsivät hankkeelle rahoitusta. Näiden rahoitusten turvin saatiin tutkittua se, mistä toimihenkilön käsite tulee ja millainen on ollut toimihenkilöjärjestöjen naiskuva. Lisäksi selvitettiin, millainen historia toimihenkilöjärjestöjen tasa-arvotyöllä on takanaan.

Hankkeelle on tämän jälkeen saatu lisärahoitusta Koneen säätiöstä tutkimusosuuteen, jossa tutkitaan toimihenkilöjärjestöjen pääsyä TES-neuvottelujärjestelmän piiriin. Tämän osuuden tutkimisesta vastaa FT, Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Ilkka Levä.

Mitä tutkimuksella saadaan?

Toimihenkilökentän järjestäytymistä selvittävä tutkimus auttaa ymmärtämään, mikä ohjaa toimihenkilökentän jäsenten järjestäytymistä ja yhteistoimintaa. Siitä näkyy myös miten yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet eri edunvalvontaratkaisuihin ja eri ammattien muotoutumiseen ja arvostukseen. Tutkimustyön tulokset työstetään tieteelliseksi julkaisuksi sekä artikkeleiksi.

Tutkimustulosten jatkotyöstäminen

TJS käyttää tutkimustuloksia sekä hankkeessa kerättyä materiaalia tuottaakseen niistä järjestöjen käyttöön työvälineitä sen ymmärtämiseen, millainen taustahistoria toimihenkilöiden ammatillisella edunvalvonnalla on. Suunnittelemme oppimateriaaleja ja koulutuksia sekä erillisen verkkosivuston, ”virtuaalimuseon”, johon kootaan keskitetysti tietoa aineistolähteistä.

Historiatoimikunta

Hankkeesta vastaa historiatoimikunta:

  • rehtori/toimitusjohtaja Tapio Huttula, pj.
  • professori Pauli Kettunen, Helsingin yliopisto
  • professori Päivi Korvajärvi, Tampereen yliopisto
  • varatuomari Markku Lemmetty
  • tutkija Pentti Koskinen
  • arkistojohtaja Arto Alajoutsijärvi, Toimihenkilöarkisto
  • arkistonjohtaja emerita Riitta Itälä, Toimihenkilöarkisto
  • kulttuurisihteeri Inka Ukkola (siht.) TJS

Yhteystiedot:

TJS:n kulttuurisihteeri Inka Ukkola
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.