Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut

Tehtävämme on auttaa akavalaisia ja STTK:laisia järjestöjä ja yhdistyksiä palvelemaan jäsenistöään paremmin. 

Tunnemme ammattijärjestökentän ja ammattijärjestötyön merkityksen. Seuraamme ja analysoimme jatkuvasti toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Kehittämistyössä uskomme yhdessä tekemiseen - asiantuntijuuden jakamiseen ja yhteiseen oppimiseen. Tavoitteenamme ovat konkreettiset ratkaisut, niin että ei listata pelkästään mitä pitäisi tehdä, vaan tuotetaan konkreettisia toimintamalleja.   

Palveluja toteutamme asiakkaiden tarpeen mukaan:

  • järjestämme koulutuksia ja seminaareja, myös verkossa
  • ohjaamme kehittämisprosesseja – esim. koulutusten kehittäminen, yhteistyön kehittäminen
  • toimimme pedagogisina asiantuntijoina
  • hankimme tietoa: teemme (jäsen)kyselyjä ja selvityksiä, seuraamme järjestötoimintaan ja työelämään liittyviä tutkimuksia
  • tuotamme painettuja ja sähköisiä koulutusmateriaaleja
  • tuotamme referaatteja ja artikkeleita studia generalia -luennoistamme ja kiinnostavista tutkimuksista
  • tuemme korkeakoulutasoisten opinnäytteiden tekemistä
  • autamme hankekumppaneiden löytämisessä
  • koordinoimme ja toteutamme ammattijärjestöjen asiantuntijoiden kanssa yhdessä suunniteltuja hankkeita
  • autamme ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa

Ota yhteyttä opintojohtaja Merja Hanhelaan.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.