Kehittämispalvelut
Koulutamme, ohjaamme, luomme uutta

Kehittämispalvelut

Kuvituskuva kolmen hengen ryhmästä
Koulutamme, ohjaamme, luomme uutta

 

Tehtävämme on auttaa akavalaisia ja STTK:laisia järjestöjä ja yhdistyksiä palvelemaan jäsenistöään paremmin. Koulutamme, ohjaamme, sparraamme, luomme uutta. Seuraamme ja analysoimme jatkuvasti toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Näin ennakoimme tulevaa, jotta ammattijärjestön palvelut saadaan entistä paremmin vastaamaan jäsenten tarpeita.

Tunnemme ammattijärjestökentän ja ammattijärjestötyön merkityksen. Uskomme yhdessä tekemiseen – asiantuntijuuden jakamiseen ja yhteiseen oppimiseen. Tavoitteenamme ovat konkreettiset ratkaisut, niin että kehittämistyössä ei listata pelkästään mitä pitäisi tehdä, vaan tuotetaan konkreettisia toimintamalleja.   

Palveluja toteutamme asiakkaiden tarpeen mukaan:

  • järjestämme koulutuksia ja seminaareja, myös verkossa
  • ohjaamme kehittämisprosesseja, kuten koulutusten tai yhteistyön kehittäminen
  • toimimme pedagogisina asiantuntijoina
  • koordinoimme ja toteutamme ammattijärjestöjen asiantuntijoiden kanssa yhdessä suunniteltuja hankkeita
  • autamme hankekumppaneiden löytämisessä ja hankkeiden ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa
  • hankimme tietoa: teemme (jäsen)kyselyjä ja selvityksiä, seuraamme järjestötoimintaan ja työelämään liittyviä tutkimuksia
  • tuotamme painettuja ja sähköisiä koulutusmateriaaleja
  • tuotamme referaatteja ja artikkeleita studia generalia luennoistamme ja kiinnostavista tutkimuksista
  • tuemme pro gradu -tasoisten opinnäytteiden tekemistä