Reilu peli verkosto

Reilu peli verkosto

Reilu Peli verkosto on henkisen työsuojelun parissa toimivien yhteistyö- ja vertaistukiverkosto

Reilu Peli verkosto on ammattijärjestöjen asiantuntijoiden, työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten yhdessä ylläpitämä oppimisympäristö ja vertaistukiverkosto. Verkoston tärkeimpiä tavoitteita on edistää henkilöstön edustajien yhteistyötä ja hyvinvointia.

Verkostossa käsitellään useita teemoja jäsenten aloitteiden mukaisesti. Käsiteltävien asioiden luottamuksellisuudesta johtuen verkoston sivuille pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen saamista TJS Opintokeskuksesta.

Tavoitteemme on mm. yhdessä oppia ja tuottaa uutta tietoa työyhteisöjen ristiriitatilanteiden, työpaikkakiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän sekä henkisen väkivallan ennaltaehkäisystä ja tilanteiden selvittämisestä. Jaamme käytännön tietoa ja kokemuksia siitä, miten erilaisissa tilanteissa voisi toimia.

Voimme esittää muille verkoston jäsenille kysymyksiä tai avata keskusteluja teemoista, joihin haluamme lisävalaistusta. Omien kokemustemme jakamisen lisäksi voimme välittää tietolähteitä, tutkimuksia, tilastoja, oikeustapauksia yms., jotka tukevat ja auttavat toimimaan epäasiallisen kohtelun tilanteissa.

Verkosto kehittyy ja sen toiminta laajenee jäsentensä aloitteiden ja tarpeiden mukaisesti.  

Reilu Peli verkoston on perustanut TJS Opintokeskus. Yhteydenotot: repe(ät)tjs-opintokeskus.fi. Reilu Peli verkoston sivuille pääset tästä.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.