Yhdistymissopimus

Yhdistymissopimus

Yhdistymissopimus on tarpeen tehdä. Sopimuksessa sovitaan mm.:

 • fuusion yhteiset tavoitteet ja kaikkien toimenpiteiden toteuttamisen aikataulu
 • henkilökunnan asemasta ja tehtävistä sekä eduista. Mikäli henkilökunnan määrä ylittää 20, huomioidaan YT-laki.
 • omaisuuden siirroista ja velkojen hoidosta. Osa omaisuudesta voidaan säätiöidä tai rahastoida, jolloin se ei kuulu fuusioitavaan omaisuuteen.
 • kiinteän omaisuuden siirroista
 • toimitiloista
 • vakuutuksista ja verovelvoitteiden (mm. työntekijämaksut) hoidosta
 • kirjanpidosta
 • palvelusopimuksista
 • viestinnän järjestelyistä: mm. jäsenlehdet ja -tiedotteet, muut julkaisut, verkkosivut
 • jäsenrekisterin yhdistämisestä ja ylläpidosta
 • jäsenyyksistä muissa yhteisöissä jäsenmaksuineen
 • uuden yhdistyksen hallituspaikkojen jakamisesta ja päätöksen kirjaamisesta viimeistään ensimmäisessä uuden yhdistyksen kokouksessa
 • työehtosopimuksista
 • luottamusmiestoiminnasta: luottamusmiesten määrä, toimintaedellytykset ja -valtuudet
 • jäsenmaksuista: maksun suuruus, milloin maksu uuteen yhdistykseen, miten jäsenmaksu vanhaan yhdistykseen lopetetaan?
 • työttömyyskassan jäsenyydestä: mihin kassaan jäsenet kuuluvat? Kassan vaihto edellyttää henkilökohtaista kirjallista irtisanoutumista vanhasta kassasta sekä kirjallista jäsenhakemusta uuteen kassaan.
 • jäseneduista

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.