Yhdistymisen muodot

Yhdistymisen muodot

Yhdistyslaki ei sisällä säännöksiä fuusiosta eli yhdistysten yhdistämisestä eikä diffuusiosta eli yhdistyksen jakautumisesta. Siten prosesseissa noudatetaan yhdistysten omia sääntöjä sekä yleisiä säännöksiä yhdistysten purkamisesta ja perustamisesta, yhdistykseen liittymisestä ja eroamisesta ja niin edelleen.

1. Uuden yhdistyksen perustaminen

Kahden yhdistyksen yhdistyminen uudeksi yhdistykseksi tapahtuu seuraavasti:

  • puretaan vanhat yhdistykset niiden omien sääntöjen mukaisesti ja omaisuus luovutetaan uudelle yhdistykselle
  • perustetaan uusi yhdistys, johon yhdistettävien yhdistysten jäsenet liittyvät nimenomaisella vapaaehtoisella tahdonilmaisulla

Sovittavista asioista kerrotaan tarkemmin luvuissa Yhdistymisen toimenpiteet ja Yhdistymissopimus.

Hyödyt: Prosessin tasapuolisuus

Haitat: Laajat omaisuusjärjestelyt

2. Yhdistyminen toiseen yhdistykseen

Kun kaksi yhdistystä yhdistyy siten, että toinen sulautuu toiseen, tapahtuu seuraavasti:

  • toinen yhdistyksistä puretaan
  • säilyvän yhdistyksen sääntöjä muutetaan tarpeen mukaan
  • purettavan yhdistyksen omaisuus luovutetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja siitä sovitaan yhdistymissopimuksessa
  • jäsenet liittyvät vastaanottavaan yhdistykseen nimenomaisella vapaaehtoisella tahdonilmauksella

Sovittavista asioista kerrotaan tarkemmin luvuissa Yhdistymisen toimenpiteet ja Yhdistymissopimus.

Hyödyt:Vältytään uuden yhdistyksen perustamiselta ja omaisuusjärjestelyiltä

Haitat: Purettava yhdistys on heikommassa asemassa ja se voi heijastua jatkavan yhdistyksen toimintaan pitkään.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.