Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksen perustaminen

Kun yhdistys perustetaan, laativat vähintään kolme perustajajäsentä päivätyn ja allekirjoitetun perustamiskirjan, johon liitetään yhdistykselle laaditut säännöt.

Perustamiskirjan muoto on vapaa. Siinä voi lukea esimerkiksi: ”Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Pasilan Toimihenkilöt nimisen yhdistyksen. Olemme jäseninä hyväksyneet yhdistykselle oheiset säännöt.”

Säännöt kannattaa laatia joko rekisteritoimiston tai liiton mallisääntöjen tai olemassa olevan yhdistyksen sääntöjen pohjalta. Säännöissä on oltava ainakin seuraavat asiat:

  1. Yhdistyksen nimi.
  2. Yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta.
  3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot.
  4. Jäsenten velvollisuudet maksaa jäsen- ja muita maksuja
  5. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi. Hallitukseen tulee kuulua vähintään kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja.
  6. Yhdistyksen tilikausi
  7. Milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään.
  8. Miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle.
  9. Miten yhdistyksen varat on käytettävä siinä tapauksessa, että yhdistys purkautuu tai lakkautetaan.

HUOM. Sääntöjen käsittelyä voi nopeuttaa pyytämällä sääntöjen ennakkotarkastusta Patentti- ja rekisterihallituksesta. Ennakkotarkastus on maksullinen. Muussa tapauksessa säännöt lähetetään vasta perustamiskokouksen jälkeen hyväksyttäväksi.

Perustamiskirja allekirjoitetaan siinä kokouksessa, jossa yhdistys päättää ilmoittaa itsensä yhdistysrekisteriin. Sen jälkeen täytetään perusilmoituslomake, jonka saa Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä ja lähetetään se perustamiskirjan ja sääntöjen kanssa yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen rekisteröityminen on lainvoimainen vasta, kun se on merkitty rekisteriin.

Yhdistyksen jakaantuminen

Yhdistys voi myös jakaantua pienempiin yhdistyksiin. Tällöin kyse on jokin yhdistyksessä mukana olevan ryhmän näkemyksestä, että ryhmä huolehtii omista eduistaan paremmin itsenäisenä yhdistyksenä. Ryhmän irtaantuminen ja yhdistyksen jakaantuminen kannattaa hoitaa sovussa ja hallitusti, sillä laki ei takaa irtoavalle ryhmälle mitään osuutta sen yhdistyksen omaisuudesta, josta ryhmä irtoaa.

Mikäli yhdistys on jakaantumassa ja pääosa omaisuudesta halutaan luovuttaa irtoavalle ryhmälle, on yhdistyslain (YhdL24 §) mukaan asiasta mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen omissa säännöissä voi olla tarkempia määräyksiä jakaantumisesta ja niitä on luonnollisesti noudatettava.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.