Onnistunut yhdistyminen

Onnistunut yhdistyminen

Yhdistyminen tarkoittaa yhdistyksen toiminnassa ja rakenteissa muutosta. Onnistuneen yhdistymisen edellytyksenä on, että tälle muutokselle on paitsi tarve, myös selkeä suunta ja tavoite.

Jokaisessa yhdistyksessä tulee yhdistyksen luottamustoimisten ja toimihenkilöiden kesken tehdä analyysi yhdistyksen tilanteesta ja tarpeesta yhdistymiselle: mitä tarpeita muutokselle on ja miksi? Tärkeää on myös  jäsenkunnan näkemyksen selvittäminen. Näin rakennetaan myös selkeät tavoitteet muutokselle, ja saadaan selville onko yhdistyminen ylipäätään vastaus muutostarpeeseen.

Etukäteen suunniteltu on puoliksi tehty. Siksi muutos pitää valmistella hyvin. Suunnitelmallisuudella rakennetaan myös osaltaan luottamusta muutokseen. Jotta jäsenet ovat muutoksen takana ja luottavat sen toteuttamiseen, tulee jäsenistölle tiedottaa säännöllisesti.

Suunnitteluun kuuluvat:

  • tarpeiden kartoitus ja analysointi
  • tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely
  • viestintäsuunnitelma ja tarvittaessa henkilöstösuunnitelma
  • suunnitelma yhdistymisen jälkeisten toimintatapojen ja käytäntöjen yhteensovittamisesta (yhdistymissopimus)
  • prosessin eri vaiheiden jatkuva arviointi

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.