Miksi yhdistytään?

Miksi yhdistytään?

Yhdistymis- tai muut muutosprosessit käynnistyvät yleensä yhdistyksessä koetusta tunteesta, että nykyinen rakenne ei tyydytä uuden tilanteen luomia tarpeita. Uusi tilanne voi syntyä sisäisistä syistä, esimerkiksi jäsenmäärän muutoksesta tai resurssien yhdistämisestä, tai ulkoisista paineista.

Ulkoisia paineita luovat jatkuvat ja nopeatahtiset työelämän muutokset kuten

  • työnantajien organisaatiomuutokset
  • uudet lait ja asetukset, esimerkiksi kunta- ja palvelurakenneuudistus Paras
  • muutokset ympäröivän yhteiskunnan väestörakenteessa
  • joidenkin ammattien vähentyminen tai sulautuminen toisiin ammatteihin
  • suuret suhdannevaihtelut tai yleinen talouskehitys, esimerkiksi taloustaantuma voi velkaannuttaa vakavaraisiakin yhdistyksiä
  • teknologiset muutokset: tietotekniikka vaikuttaa yhdistyksiin paitsi tarjoamalla uusia yhteydenpitokanavia myös vaatimalla uusia, avoimempia toiminnan muotoja
  • ympäristön tuomat uudet tilanteet: esim. ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa ammattien ja ammattiryhmien tulevaisuuteen ja väestörakenteeseen huomattavasti

Ulkoiset muutokset voivat olla ennakoituja tai ennustamattomia, ja joskus niihin voi vaikuttaa, joskus ei.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.