Lähteet - Yhdistysfuusiot

Lähteet - Yhdistysfuusiot

Loimu Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja (2000). Kustantaja WSOY. 

Paasolainen Seppo: Osaava yhdistys (2007). Kustantaja Akava ry. 

Stenvall Jari: Pettääkö luottamus kuntauudistuksessa? TJS Opintokeskuksen luento 2.9.2008
(Professori, Tampereen yliopiston Johtamistieteen laitos)

Toimihenkilöarkisto
Arkisto Akavan ja STTK:n liitoille ja yhdistyksille.  

Yhdistysrekisteri
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä tietokanta, josta saa tietoa yhdistyslainsäädännöstä, -toiminnasta ja tarvittavat lomakkeet erilaisia ilmoituksia varten.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.