Hallituksen jäsenten rooli

Hallituksen jäsenten rooli

Kukaan hallituksen jäsenistä ei voi tehdä yksinään hallitukselle kuuluvia päätöksiä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on samanlainen vastuu hoidettavista asioista.

Hallituksen jäsenillä on kolmenlaista vastuuta:

 • parlamentaarinen vastuu eli luottamuksen säilyttäminen
 • siviilioikeudellinen vastuu eli tahallaan aiheutetun vahingon korvaamisvelvoite 
 • rikosoikeudellinen vastuu.

Nämä vastuut tulee pitää mielessä myös yhdistyksen purkamis- ja yhdistymistilanteissa. Lisäksi muutostilanteessa hallituksen jäsenten toimintaroolit korostuvat.

Puheenjohtajan rooliin muutoksessa liittyy erityisesti:

 • selkeä ymmärrys muutoksen tavoitteista
 • motivoi ja sitouttaa hallituksen jäsenet yhteiseen päämäärään
 • rohkeus tarttua ongelmatilanteisiin
 • kyky laittaa itsensä likoon eli toimia esimerkkinä ja innostaa
 • luottamukseen, avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuva johtaminen (kuuntelu, puheiden ja tekojen vastaavuus) ks. Hesarin artikkeli

Hallituksen jäsenten rooliin muutoksessa liittyy erityisesti:

 • asioista selvän ottaminen ja päätöksiin sitoutuminen
 • myönteinen ja realistinen suhtautuminen muutokseen
 • kyky motivoida toimintaan, sillä motivoituneisuus tarttuu
 • hyvä tilanteiden arviointikyky:
 • aktiivinen yhteydenpito jäsenistöön ja jäsenten tarpeiden ymmärtäminen
 • kyky vaikuttaa ja neuvotella
 • oppimishalu

Roolit sovellettu professori Jari Stenvallin jaottelusta ”henkilöstön ja esimiehen muutosvalmiudet”.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.