Toiminnantarkastuskertomus

Toiminnantarkastuskertomus

Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus sille kokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Tarkastuskertomuksessa on mainittava, mitä tilinpäätöstä se koskee. Jos yhdistyksessä on useita toiminnantarkastajia, he voivat antaa yhteisen kertomuksen. (PRH)

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteyttä koskevan lausunnon antaminen on yhdistyksen jäsenten kannalta tarpeen, jotta he voisivat varmistua siitä, että tilinpäätös perustuu tositteiden pohjalta tehtyyn kirjanpitoon. (PRH)

Toiminnantarkastuksessa on lausuttava ainakin seuraavista:  

  • sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet.
  • onko hallituksen jäsen tai toimihenkilö syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan
  • onko johtoon kuuluva tai toimihenkilö rikkonut yhdistyslakia tai sääntöjä (PRH)

Yhdistys voi säännöissään tai päätöksellään määrätä tarkastuslausunnon sisällöstä tarkemmin. Katso myös sivu Toiminnantarkastuksen kohteet.

Apua kertomuksen tekemiseen saat malleista: Toiminnantarkastuskertomus lyhyt malli ja Toiminnantarkastuskertomus pitkä malli, jossa on kerrottu vastuista ja tarkastuskohteista.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.