Toiminnantarkastus vai tilintarkastus?

Toiminnantarkastus vai tilintarkastus?

Uuden säännöksen mukaan yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastajalla tarkoitetaan vastedes tilintarkastuslain mukaista auktorisoitua tilintarkastajaa.

Yhdistys voi valita toiminnantarkastajan, jos vain yksi rajaehdoista täyttyy:

  • taseen loppusumma on yli 100 000 euroa (aiemmin 340 000 euroa)
  • liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa (aiemmin 680 000 euroa). Yhdistyksen liikevaihtoon ei lueta yhdistyksen saamia yleisavustuksia.
  • palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä (aiemmin yli 10 henkilöä).

Toiminnantarkastusta ja toiminnantarkastajaa koskevat uudet vaatimukset vastaavat aiempaa maallikkotilintarkastuskäytäntöä. Toiminnantarkastus eroaa tilintarkastuksesta kuitenkin kahden seikan osalta. Toiminnantarkastajalta ei edellytetä laskentatoimen eikä tilintarkastuksen koulutusta ja kokemusta. Lisäksi toiminnantarkastukseen ja lausuntoon ei sovelleta tilintarkastusta koskevia kansainvälisiä normistoja. (Yhdistyslakiopas)

Toiminnantarkastuksen ja -kertomuksen sisällön yksityiskohdat muotoutuvat yhdistyskäytännössä. Yhdistyksen säännöissä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä tarkastusta voidaan määrittää tarkemmin. Myös järjestöt ja yhdistyksille avustuksia myöntävät tahot voivat antaa toiminnantarkastusta koskevia ohjeita ja suosituksia. Näin vaatimukset voidaan sovittaa erilaisten yhdistysten tarpeisiin. Ohjeiden ja suositusten tavoitteena on antaa yhdistysten toimijoille, niiden jäsenille ja toiminnantarkastajille riittävä kuva tarkastusta koskevista vaatimuksista. (Yhdistyslakiopas)

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.