Toiminnantarkastajan vastuu

Toiminnantarkastajan vastuu

Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvastuu määräytyy vastaavien perusteiden mukaan kuin yhdistyksen hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan vastuu. Toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle (yhdistyslaki 39 §). Sama koskee yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa, jos vahinko on aiheutettu yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla. (PRH)

Käytännössä toiminnantarkastajan vastuu on lievempi kuin aiemman lain mukaisen maallikkotilintarkastajan vastuu, koska toiminnantarkastusta koskevia vaatimuksia on lievennetty. (Yhdistyslakiopas)

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.