Toiminnantarkastajan kelpoisuusvaatimukset

Toiminnantarkastajan kelpoisuusvaatimukset

Toiminnantarkastajalta ei edellytetä laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintoja, kokemusta ja tilintarkastustutkintoa eikä tilintarkastusta koskevien kansainvälisten standardien tuntemusta. 

Yleisenä edellytyksenä toiminnantarkastajan tehtävään on, että henkilö on riippumaton/puolueeton tehtävässä toimimiseen ja vapaa lausumaan käsityksensä.  Lisäksi henkilöllä on sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. (PRH)

Toiminnantarkastajaksi voi ryhtyä henkilö, joka hoitaa oman taloutensa tavanomaisella tavalla ja joka on valmis käyttämään yhdistyksen tarkastukseen riittävästi aikaa. Näin on erityisesti, jos

 • yhdistyksen tulot muodostuvat pääosin jäsenmaksuista ja muista jäseniltä kerättävistä maksuista
 • yhdistyksellä ei ole päätoimista henkilökuntaa
 • yhdistyksellä ei ole lainkaan tai on vähäisiä toimistotiloja
 • yhdistyksellä ei ole merkittävää varallisuutta 
 • yhdistyksen saamien avustusten ehdoissa ei määrätä vaativammasta tilitys- tai tarkastusvelvollisuudesta (Yhdistyslakiopas)

Jos toiminnantarkastajalta vaaditaan yksityistaloudenpidosta poikkeavaa osaamista, kannattaa se ottaa tarkastajan valinnassa ja tehtävän vastaanottamisessa huomioon. Näin on, jos yhdistyksessä maksetaan

 • arvonlisäveroja
 • työnantajamaksuja
 • palkkoja
 • saadaan ja tiliytetään avustuksia (Yhdistyslakiopas)

Kuitenkin ensisijaisesti yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen hallinnon järjestämisestä siten, että yhdistys huolehtii lakisääteisistä ja sopimuksiin perustuvista velvoitteistaan. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa, miten yhdistyksessä on toimittu. (Yhdistyslakiopas)

Toiminnantarkastajana ei voi olla

 • oikeushenkilö
 • alaikäinen
 • konkurssissa oleva
 • henkilö, joka on osallistunut tarkastuksen kohteena olevan asian käsittelyyn tai toteutukseen esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai toimihenkilönä tai joka on läheisessä suhteessa tällaiseen henkilöön.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.