Hallituksen yhteistyö toiminnantarkastajan kanssa

Hallituksen yhteistyö toiminnantarkastajan kanssa

Hallituksella on velvollisuus avustaa toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajalla on myös oikeus olla läsnä kokouksissa, joissa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä asioita. Toiminnantarkastajalla on velvollisuus pitää salassa saamansa tiedot. (PRH) Käytännössä osallistumisen vaade olisi vain erityisissä poikkeustilanteissa ja toteutuu harvoin.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.