Tasa-arvotyön toimintatavat ja rakenteet toimihenkilöliikkeessä

Tasa-arvotyön toimintatavat ja rakenteet toimihenkilöliikkeessä

Tasa-arvotyön toimintatavat ja rakenteet toimihenkilöliikkeessä –tutkimushanke selvittää, millä tavoin naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja palkkatasa-arvo on ymmärretty. Hanke on ensimmäinen toimihenkilöliikkeessä tehdyn tasa-arvotyön historiaa ja nykyisyyttä peilaava tutkimus. Toimihenkilöliikkeellä tarkoitetaan Akavaa ja STTK:ta ja niiden liittoja sekä vuonna 1992 konkurssiin mennyttä TVK:ta liittoineen. Toimihenkilöliike näyttäytyy tasa-arvon edistäjänä, mutta myös esteitä ja hidasteita on ollut. Syynä tähän ovat olleet paitsi erilaiset jakolinjat myös erot nais- ja miesvaltaisten liittojen toiminnassa. Etenkin naisvalta-alojen liitot ovat ajaneet palkkatasa-arvoa ja muita tasa-arvotyön päämääriä aktiivisesti. Tutkimushankkeen tarkasteluajanjakso ulottuu 1960-luvulta 2010-luvulle.

Hanke on Työsuojelurahaston rahoittama.

Hankkeen tutkijat ja tutkimusraportin kirjoittajat Anu-Hanna Anttila & Ilkka Levä

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.