Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Ammattiyhdistyksen puheenjohtaja kohtaa monenlaisia tilanteita toimessaan. Tämän oppaan avulla puheenjohtaja saa tukea toimivan ja tavoitteellisen tiimin ja yhteistyön rakentamiseen.

Oppaassa käsitellään puheenjohtajan rooleja ja tehtäviä sekä yhdistystä toimintaympäristönä ja yhdistysjohtamisen erityispiirteitä. Yhdistyksen toiminnassa yhdistyksen säännöillä on keskeisiä tehtäviä. Säännöt määräävät toiminnan keskeisen tavoitteen, jota edistetään vuosittain erilaisilla harkituilla toimenpiteillä yhdistyksen varoja järkevästi käyttäen. Toiseksi yhdistyksen säännöt varmistavat demokraattisen päätöksenteon. Koska demokraattinen päätöksenteko voi olla haastavaa, oppaassa harjoitellaan myös ristiriitojen ratkaisua, käydään läpi kokousten sujuvoittamiskeinoja ja pohditaan tapoja avata päätöksenteko kaikille yhdistystoimijoille.

Opas paneutuu myös siihen, miten yhdistyksessä voi rakentaa luottamusta ja sitouttaa aktiiveja. Luottamus ja sitoutuminen nousevat yhdistyksen kyvystä kuunnella jäseniään.  Monen puheenjohtajan on lisäksi mietittävä, kuinka sovittaa yhteen vapaaehtoistoiminta ja palkattujen työntekijöiden työ ja kuinka motivoida ja innostaa ja ylläpitää toiminnan iloa.

Oppaan kirjoittajina ovat TJS Opintokeskuksen kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki ja Liiketalousliiton järjestöasiantuntija Eveliina Kukkanen.

Oppaan pääluvut

  1. Johdanto
  2. Puheenjohtajan tehtävät ja rooli
  3. Yhdistys toimintaympäristönä
  4. Päätöksenteon ihanuus ja kurjuus
  5. Miten teen ryhmästä sitoutuneen, tavoitteellisen ja osallistuvan?
  6. Vaikuttaminen ja viestintä
  7. Yhdistysjohtamisen ilot
  8. Puheenjohtajan arvot ja omistajuuden tunne

Opas on julkaistu pdf:nä. Kun sen avaa Adobe Readerissa, saa sisällysluettelon näkyviin linkkilistana (kirjanmerkit), jolloin otsikko toimii linkkinä mainittuun lukuun. Adobe Readerissa on myös hakutoiminto, jolloin sisällöstä voi hakea millä tahansa hakusanalla sisältöä. Lisäksi Readerissa on erilaisia työkaluja, joiden avulla voi esim. tehdä merkintöjä tai kirjoittaa kommentteja oppaaseen. Merkinnöt tallentuvat vain, jos oppaan on ladannut itselleen.
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.