Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Kirja on tarkoitettu apuvälineeksi sekä yksityisen että julkisen sektorin luottamusmiehille ja asiamiehille, jotka joutuvat tehtävissään tukemaan jäseniä yt-neuvotteluissa ja irtisanomistilanteissa. Teos soveltuu erittäin hyvin myös esimiehille ja henkilöstöhallinnon työntekijöille. Kirjan avulla voi tarkistaa, mitkä edellytykset irtisanomis- tai purkutilanteessa pitää täyttyä, jotta se on tehty laillisesti.

Sisällysluettelo on rakennettu siten, että itselle ajankohtaisen tilanneperehdytyksen löytää nopeasti.

Kirjan kirjoittaja on työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen.

Julkaisun sisältö

Työsuhdeturva

 1. Mitä työsuhdeturva tarkoittaa
 2. Millä perusteilla työsuhde voidaan purkaa koeaikana
 3. Milloin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde voidaan päättää henkilökohtaisilla perusteilla
 4. Taloudelliset ja tuotannolliset perusteet irtisanoa
 5. Mitä tarkoittaa erityinen työsuhteen päättämisperuste
 6. Voidaanko erityisasemassa olevan työntekijän työsuhde päättää
 7. Millainen on työsopimuslain mukainen työsuhteen päättämismenettely
 8. Mitä yhteistoimintamenettely tarkoittaa
 9. Voiko päättämisestä sopia

Virkasuhteen päättyminen

 1. Yleisiä lähtökohtia
 2. Millä perusteilla virkamies voidaan irtisanoa virastaan
 3. Mitä virkasuhteen purkamisesta on säädetty
 4. Miten virkasuhde päätetään
 5. Mitä päättämisen laittomuudesta seuraa
 6. Mitkä ovat yleiset irtisanomisperusteet kunnallishallinnossa

Lataa julkaisu tästä.