Perehdyttämisen toimivat käytännöt

Perehdyttämisen toimivat käytännöt

Toteutimme vuonna 2009 perehdyttämisen hankkeen, jonka taustalla olivat meillä TJS Opintokeskuksessa toteutettu pätkätyötutkimus sekä työpaikkakiusaamisen hanke. Näissä havaitsimme, että perehdyttämisen käytäntöjen kohentaminen parantaisi määräaikaisten työntekijöiden oloja, ennaltaehkäisisi ristiriitojen syntymistä työpaikoilla ja parantaisi myös työprosessien sujuvuutta.

Perehtymisen eri osapuolet tarvitsevat malleja toimia monenlaisten työsuhdemuotojen ja vaihtuvien työntekijöiden kanssa. Näitä tarjoaa  perehdyttämisen toimivat käytännöt -ohjeemme. Hanke sai Tykes-ohjelman tukea ja siinä oli mukana yrityksiä, joissa työskentelee runsaasti kausiluonteisia työntekijöitä.

Oppaan sisältö

 1. Perehdyttämisen hyvät käytännöt
 2. Perehdyttämisen monet osapuolet
 3. Perehdyttämisen toimivat käytännöt
 4. Työnantaja eli omistajat ja ylimmät esimiehet
 5. Esimies
 6. Perehdyttämisen selkeä työnjako
 7. Työilmapiiri ja työpaikkakulttuuri
 8. Työsopimus ja työtodistus
 9. Perehtyvä työntekijä
 10. Perehdytys ja työyhteisö
 11. Henkilöstön edustajana perehtyjälle

Lataa opas tästä.