Perehdyttäminen

Perehdyttäminen

Toteutimme vuonna 2009 perehdyttämisen hankkeen. Tunnistimme hankkeessa perehdyttämisen eri osatekijöitä, jotka on koottu perehdyttämisen toimivat käytännöt -ohjeeksi. Hanke sai Tykes-ohjelman tukea ja siinä oli mukana yrityksiä, joissa työskentelee runsaasti kausiluonteisia työntekijöitä.

Perehdyttämisen monet osapuolet

Perehdyttämishankkeen taustalla olivat meillä TJS:ssä toteutetut työpaikkakiusaamisen hanke sekä pätkätyötutkimus sekä kehittämishankkeet. Näissä hankkeissa havaittiin, että perehdyttämiskäytäntöjen kohentaminen parantaisi määräaikaisten työntekijöiden oloja, ennaltaehkäisisi ristiriitojen syntymistä työpaikoilla ja parantaisi myös työprosessien sujuvuutta. Havaitsimme, että perehtymisen eri osapuolet tarvitsevat malleja toimia monenlaisten työsuhdemuotojen ja vaihtuvien työntekijöiden kanssa.

Lämmin kiitos kaikille hankkeisiin osallistuneille!

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.