Pärjätään pätkissä – toimintaohjeita työyhteisön eri osapuolille

Pärjätään pätkissä – toimintaohjeita työyhteisön eri osapuolille

Määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet, vuokratyö ja muu epävarmuus työmarkkinoilla ovat lisääntyneet. Jotta epävarmuuden tuoma lisärasite ei jäisi yksilön yksin ratkaistavaksi, tarvitaan laajoja yhteiskunnallisia toimia. Erityisesti tarvitaan keinoja, joilla erilaiset sosiaaliturvan osat voidaan sovittaa vaihtelevaan tai vähäiseen työhön siten, että järjestelmät eivät nöyryytä yksilöä tai työnteko johda toimeentulon heikkenemiseen.

Määräaikaisen työn ja vuokratyön epävarmuus korostuu, kun taloudellinen tilanne kiristyy: niistä karsitaan ensin eikä niitä ole edes tarjolla. Tämä koskee sekä uusia työmarkkinoille tulijoita että pitkään pätkätyötä tehneitä.

Näiltä sivuilta löydät määräaikaiseen työhön liittyvää tietoa ja käytännön toimintaohjeita työyhteisöjen eri osapuolille. Esimerkiksi perehdyttäminen, työilmapiiri ja työtodistuskäytännöt vaikuttavat siihen, miten määräaikaista työtä tekevä työurallaan pärjää.

Materiaalin on koonnut VTT Sikke Leinikki.  

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.