Pärjätään pätkissä – ohjeita työyhteisölle

Pärjätään pätkissä – ohjeita työyhteisölle

Määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet, vuokratyö ja muu epävarmuus työmarkkinoilla ovat lisääntyneet. Jotta epävarmuuden tuoma lisärasite ei jäisi yksilön yksin ratkaistavaksi, tarvitaan laajoja yhteiskunnallisia toimia. Erityisesti tarvitaan keinoja, joilla erilaiset sosiaaliturvan osat voidaan sovittaa vaihtelevaan tai vähäiseen työhön siten, että järjestelmät eivät nöyryytä yksilöä tai työnteko johda toimeentulon heikkenemiseen.

Määräaikaisen työn ja vuokratyön epävarmuus korostuu, kun taloudellinen tilanne kiristyy: niistä karsitaan ensin eikä niitä ole edes tarjolla. Tämä koskee sekä uusia työmarkkinoille tulijoita että pitkään pätkätyötä tehneitä.

Näiltä sivuilta löydät määräaikaiseen työhön liittyvää tietoa ja käytännön toimintaohjeita työyhteisöjen eri osapuolille. Esimerkiksi perehdyttäminen, työilmapiiri ja työtodistuskäytännöt vaikuttavat siihen, miten määräaikaista työtä tekevä työurallaan pärjää.

Oppaan sisältö

 1. Taustaa määräaikaisista töistä
  • Yhteiskunnallinen muutos
  • Kirjava pätkätyökokemus
 2. Keinoja selviytymiseen
  • Ansiokansio
  • Osaamisen hallintaa
  • Uravaihtoehtoja
  • Pätkätyö ja oppiminen
  • Työn mielekkyys
  • Jaksaminen
 3. Esimiehenä pätkätyöläiselle
  • Perehdytys
  • Työtodistus ja uran jatkaminen
 4. Työpaikan toimintatavat
  • Asiallisesti työssä
  • Oikeudenmukaisuus
  • Hyvä työilmapiiri
 5. Henkilöstön edustajat ja pätkätyö
  • Yt -lait ja pätkätyö
  • Työsuojelu ja pätkätyö
 6. Työlait ja sopimukset
  • Työhön tulon polku
  • Palkka
  • Edut
  • Lomat
  • Työsopimukset ja työsuhteet
  • Työterveyshuolto ja vakuutukset
 7. Kirjallisuus

Lataa Pärjätään pätkissä -opas tästä.
 

Opas on saanut julkaisutukea