Kestävä työ koulutusaineisto

Kestävä työ koulutusaineisto

TJS Opintokeskus ja Työväen Sivistyliitto TSL ovat yhdessä Akavan, STTK:n ja SAK:n kanssa tuottaneet koulutusmateriaalin sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden edistämiseksi ammattijärjestötoiminnassa ja työpaikoilla.

Miten aineistoa käytetään

Koulutusmateriaali sisältää diat (power point-muodossa) sekä kirjallisen ohjeen diojen käyttöön. Dioja saa käyttää vapaasti ja ne voi myös siirtää oman liiton tai keskusjärjestön pohjille. Ohjetta saa käyttää ja soveltaa omien tarpeiden mukaan.

Materiaalia voi käyttää kokonaisena pakettina tai osana luottamusmieskoulutusta, yhdistystoiminnan koulutusta tai oman yhdistyksen toiminnan kehittämisen osana. Koulutusaineiston avulla keskusjärjestöt ja koulutusorganisaatiot haluavat edistää työn sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä mahdollisimman laajasti.

Kenelle materiaali on tarkoitettu

Materiaali on tarkoitettu kaikille ammattiyhdistystoimijoille. Erityisesti toivomme materiaalin löytävän tiensä ammattiliittojen kouluttajien ja hankinnoista vastaavien käsiin.

Materiaalin tausta ja lisätietoja

Palkansaajakeskusjärjestöt allekirjoittivat yhdessä Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jonka tavoitteet ovat:

  • Työtä kestävästi
  • Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
  • Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta
  • Hiilineutraali yhteiskunta
  • Resurssiviisas talous
  • Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat

Tavoitteisiin liittyvää tietoa löydät lisää alla olevista linkeistä.


Apua koulutusten järjestämiseen

kehittämisasiantuntija, VTT Sikke Leinikki, TJS Opintokeskus
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.