EU-edunvalvonta

EU-edunvalvonta

Ammattijärjestöjen tehtävä on valvoa jäsenten etuja – myös EU-tasolla. Vaikuttamisen kanavia löytyy ja niiden käyttö maksaa vaivan.

Miten tehdään ay-edunvalvontaa Euroopassa

Järjestöt vaikuttavat ensinnäkin kotimaassa neuvotteluissa eri ministeriöiden kanssa. Tämä työ on tärkeää, koska yksikään direktiivi ei astu Suomessa voimaan ilman, että se säädetään täällä laiksi. Tässä säätämistyössä joudutaan aina tekemään myös soveltamista paikallisiin olosuhteisiin. Niinpä yksi tärkeimpiä EU-edunvalvonnan foorumeita on suomalainen politiikka.

Järjestöt vaikuttavat suoraan EU:ssa. Ammattijärjestöille on olemassa aivan oma neuvottelufooruminsa, jonka nimi on Sosiaalinen dialogi.

  • Järjestöt vaikuttavat työpaikoilla.
  • Monikansallisissa yrityksissä myös niiden yt-elimet ovat monikansallisia.
  • Tästä on kyse EWC-toiminnassa.

Kenelle tällä sivulla olevat oppimateriaalit on tarkoitettu

Nämä oppimateriaalit sopivat kaikille, mutta hyödyt näistä materiaaleista erityisen paljon, mikäli olet yhdistyksesi puheenjohtaja tai neuvotteluvastaava. Vähintään oman liittosi edustajakokouksessa tai neuvottelupäivillä joudut osaltasi ottamaan kantaa siihen, mitä tavoitteita järjestölläsi edunvalvonnassa ja EU-vaikuttamisessa on. Näiden materiaalien tarkoitus on antaa katsojalle hyvä yleiskuva aiheesta nopeasti ja vähällä vaivalla.

Saako näitä materiaaleja käyttää

Näitä materiaaleja saa ja pitää käyttää. Tekijänoikeuksien perään ei tarvitse kysellä. Nämä oppimateriaalit ovat valmistuneet ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen taloudellisella tuella. TJS Opintokeskus on ne valmistanut ja ne ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

Jos materiaalien käytössä ilmenee ongelmia tai huomaat virheellisiä/vanhentuneita tietoja, ota meihin yhteyttä.

Vastuuhenkilö
Inka Ukkola, puh.040 706 4548

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.