EU-edunvalvonta

EU-edunvalvonta

Ammattijärjestöjen tehtävä on valvoa jäsenten etuja. Työelämän kehittämistä ja jäsenten etujen parantamista tehdään eri tasoilla ja ne kaikki linkittyvät toisiinsa. Nämä tasot ovat: kansalliset ja monikansalliset työpaikat, Suomen viranomaiset ja valtionhallinto sekä Euroopan Unioni.

Monikansallisissa yrityksissä myös niiden yhteistyö-elimet ovat monikansallisia. Niitä kutsutaan yritysneuvostoiksi (European Work Councils, EWC).

Suomessa yksikään direktiivi ei astu voimaan ilman, että se säädetään täällä laiksi. Siksi suomalainen politiikka on tärkeä EU-edunvalvonnan foorumi. Tässä säätämistyössä joudutaan aina tekemään myös soveltamista paikallisiin olosuhteisiin. EU-tasolla ammattijärjestöillä on puolestaan suora vaikuttamiskanava, oma neuvottelufooruminsa, jonka nimi on sosiaalinen dialogi.

Oppimateriaali ammattijärjestötoimijoille

Ohessa olevat oppimateriaalit ovat kaikkien vaikuttamistyöstä kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä. Hyödyt materiaaleista erityisen paljon, mikäli olet yhdistyksesi puheenjohtaja tai neuvotteluvastaava. Vähintään oman liittosi edustajakokouksessa tai neuvottelupäivillä joudut osaltasi ottamaan kantaa siihen, mitä tavoitteita järjestölläsi edunvalvonnassa ja EU-vaikuttamisessa on. Näiden materiaalien tarkoitus on antaa katsojalle hyvä yleiskuva aiheesta nopeasti ja vähällä vaivalla.

Lataa materiaalit tästä:

TJS Opintokeskus on valmistanut oppimateriaalit ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen taloudellisella tuella. Jos materiaalien käytössä ilmenee ongelmia tai huomaat virheellisiä/vanhentuneita tietoja, ota toimistoomme yhteyttä.