Tekniset apuvälineet

Tekniset apuvälineet

Teknisten apuvälineiden valinta on toisaalta suhteessa erilaisten osallistumismahdollisuuksien antamiseen ja siihen, tapahtuuko etäosallistuminen ennakkoon vai reaaliaikaisesti ja toisaalta jäsenten tietoteknisiin valmiuksiin. Etäosallistuminen kokouksen aikana voi edellyttää sellaista tekniikkaa, johon ainakaan pienillä yhdistyksillä ei välttämättä vielä ole varaa.

Etäosallistumista on yksinkertaisesti jo postikirjeiden käyttö esimerkiksi äänestyksissä. Useat sähköiset välineet puolestaan tarjoavat reaaliaikaisen yhteyden, joka mahdollistaa samanaikaisen vuorovaikutuksen. Käytössä voi olla esimerkiksi (video)kuva, ääni, chat, sekä dokumentin jakaminen/esittäminen.

Kokousalustat sisältävät kaikkea edellä mainittua. Niiden sijaan voi myös yhdistellä eri välineitä, kuten sähköpostia ja kirjepostia, tai puhelinta ja tiedoston jakoa verkon kautta.

Teknisiä apuvälineitä ovat muun muassa:

 • kokousalustat (ks. valinta) esim.
  • Adobe Connect
  • iLinc
  • WebEx
  • Skype (rajoitettu osallistujamäärä)
 • oppimisalustat
  • Moodle
  • Optima
 • Yhteisölliset mediat
  • Facebook
 • sähköposti
 • chat, esim. Facebook, gmail
 • tiedostojen jako: Google drive, Tieken muistio
 • puhelin: puheyhteys tai tekstiviesti

Ohjeistus ja testaus

Ennen kokousta etäosallistujille tulee lähettää toimintaohjeet välineen käytöstä. Tarvitseeko esimerkiksi ladata jokin ohjelma, että pystyy verkon välityksellä osallistumaan? Välineen toimivuus on myös syytä testata, esimerkiksi kuuluuko ääni. Testaaminen tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua.

Teknisten ongelmien varalle on hyvä olla varasuunnitelma. Joku saattaa esimerkiksi tippua verkkoyhteydestä pois. Osallistujien puhelinnumerot ovat silloin tärkeitä.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.