Kokouskutsu ja toimijoiden roolitus

Kokouskutsu ja toimijoiden roolitus

Jos etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, on siitä mainittava kokouskutsussa (yhdistyslaki 24 §). Tarkempi ohjeistus voidaan antaa erikseen, jolloin kutsussa tulee kertoa mistä ja miten ohjeistuksen saa. Kutsussa on myös mainittava, jos kokoukseen etänä osallistuvan puhevallan käyttäminen on tavalla tai toisella rajoitettua.

Etäosallistuminen myötä osallistujien havainnointi ja kokouksen johtaminen muuttuvat. Kokouksen sujuvuuden vuoksi kokouksessa on hyvä olla perinteisten puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi etäosallistujien toimia (esim. puheenvuoropyynnöt, chat) seuraava henkilö sekä tekninen tukihenkilö.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.