Käytännön esimerkki toteutuksesta

Käytännön esimerkki toteutuksesta

Esimerkki on Yhdistyslakioppaasta. Sivulle pyritään saamaan lisää esimerkkejä. 

Käytännössä etäosallistumisen salliva pieni yhdistys voi toteuttaa jäsenten kokouksen esimerkiksi siten, että kokouksen asialista, hallituksen päätösehdotukset ja yhdistyksen mahdollisesti saamat jäsenten vaihtoehtoiset ehdotukset ilmoitetaan jäsenille ennen kokousta ja jäsenet voivat ilmoittaa kantansa asioihin sähköpostilla (esim. vastaa kaikille -lähetysmuoto) ennen kokousta tai sen aikana tai tulla kokouksen puheenjohtajana toimivan luo muodolliseen kokoukseen (kokouksen puheenjohtaja voidaan määritellä esim. säännöissä tai edellisen kokouksen päätöksessä).

Ennen kokousta äänensä antaneen on tällöin otettava huomioon, että kokouksen aikana voidaan tehdä uusia ja muutettuja ehdotuksia, jos esimerkiksi hyvin pienen yhdistyksen jäsenten kesken ei ole sovittu, että kokouksessa pitäydytään ennen kokousta ilmoitettuun asialistaan ja ehdotuksiin.

Pienessä yhdistyksessä etäosallistujan tunnistamiseksi voi esimerkiksi riittää se, että kannanotto tulee yhdistykselle ilmoitetusta jäsenen sähköpostiosoitteesta tai että kannanotto sisältää yhdistyksen jäsenelle etukäteen annetun salasanan.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.