Etäosallistuminen mukaan sääntöihin

Etäosallistuminen mukaan sääntöihin

Etäosallistumisesta täytyy mainita yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksillä on laaja vapaus päättää milloin ja millaisia etäosallistumisen keinoja käytetään.

Suositeltavaa on, että säännöissä vain yleisesti määrätään tietyn osallistumismuodon sallittavuudesta ja tarkemmista määräyksistä päätetään äänestys- ja vaalijärjestyksessä (yhdistyslaki 30 §). Siltä osin, kuin yhdistyksen säännöt tai sen äänestys- ja vaalijärjestyskään eivät sisällä asiaa koskevia määräyksiä, päättää etäosallistumisen järjestämiseen liittyvistä käytännön seikoista yleensä hallitus, ellei yhdistyksen kokous tai valtuutetut ota asiaa päätettäväkseen. (PRH)

Asioita, joista säännöissä voidaan etäosallistumisen osalta määrätä ovat:

 • välineet - millä teknisillä välineillä kokouksiin, jäsenäänestyksiin ja liittoäänestyksiin voi osallistua. Suositeltavaa on jättää välineiden tarkka määrittely auki ja jättää harkintavalta esim. hallitukselle.
 • mitä kokouksia koskee - etäosallistuminen voi olla mahdollista vain tietyissä kokouksissa, kuten yhdistyksen syyskokouksissa.
 • aiheet - etäosallistuminen voi rajoittua vain tiettyihin kokouksessa käsiteltäviin asioihin, kuten henkilövalintoihin.
 • etäosallistumisen ajankohta -  vain kokouksen aikana tai ennen sitä tai kumpanakin aikana.
 • harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa - valta voi olla kokonaan tai osittain yhdistyksen hallituksella. Jos toimivalta asiassa on annettu sekä hallitukselle että yhdistyksen kokoukselle, toimivalta kuuluu viimekädessä ylintä päätösvaltaa käyttävälle yhdistyksen kokoukselle (yhdistyslain 16 §:n 1 momentti).

Äänestyksestä säännöissä yleisesti mainittavat asiat

 • Postin, tietoliikenne yhteyden ja/tai muun teknisen välineen käyttömahdollisuus
 • päätettävät asiat ja vaalit
 • varsinainen äänestys/ onko ennakkoäänestys
 • äänioikeus ja vaalikelpoisuus
 • valittavien henkilöiden ja mahdollisten varajäsenten määrä ja toimikausi
 • tuloksen vahvistaminen
 • muutoksenhaku

Äänestys- ja vaalijärjestyksessä yleisesti mainittavat asiat

 • vaaliorganisaatio
 • äänestysaika- ja paikat
 • äänestyksen ja vaalien tekniset asiat (mm. asiakirjat)
 • ehdotusten teko, ehdokkaiden asettaminen
 • äänestyksen ja vaalin toimittaminen
 • äänten laskenta ja tuloksen käsittely

Käy katsomassa Patentti- ja rekisterihallituksen mallisäännöt, johon on kirjattu mukaan etäosallistumisen mahdollisuus.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.