Etäosallistuminen yhdistyksen päätöksentekoon

Etäosallistuminen yhdistyksen päätöksentekoon

Etäosallistuminen on mukana yhdistyslaissa, jotta yhdistyksen jäsenillä olisi enemmän mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen päätöksentekoon paikasta riippumatta. Etäosallistuminen koskee yhdistyksen kokousta, valtuutettujen kokousta, jäsenäänestystä ja liittoäänestystä.

Etäosallistumisella ei voida korvata yhdistyksen fyysistä kokousta, vaan kyseessä on vaihtoehtoinen osallistumismuoto. Etäosallistumisen mahdollistaminen ei myöskään anna oikeutta rajoittaa jäsenten osallistumista fyysiseen kokoukseen. Etäosallistuminen voi tapahtua ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden, muun teknisen apuvälineen ja/tai postin avulla, jos yhdistyksen säännöissä niin määrätään.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet sen sijaan voivat osallistua etänä hallituksen kokoukseen, jos siitä on yhteisesti sovittu.

Oppaan sisältö

  1. Etäosallistumisen perusperiaatteet
  2. Etäosallistuminen mukaan sääntöihin
  3. Huomioitavaa etäosallistumisen määrittelyssä
  4. Tekniset apuvälineet
  5. Kokouskutsu ja toimijoiden roolitus
  6. Käytännön esimerkki toteutuksesta

Lataa opas tästä.

Etäosallistuminen otettiin mukaan yhdistyslakiin vuonna 2010. Sivun oppaassa lähteinä ovat olleet oikeusministeriön verkossa julkaistu Yhdistyslakiopas (30.9.2010) ja Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut (11/2010). Nuo lähteet ovat poistuneet, mutta katso lisätietoa näistä:
Patentti- ja rekisterihallituksen etäosallistumista koskeva verkkosivu sekä
Yhdistyslaki, jossa mainintoja etäosallistumisesta eri kohdissa