Etäosallistuminen yhdistyksen päätöksentekoon

Etäosallistuminen yhdistyksen päätöksentekoon

Vuonna 2010 yhdistyslaki muuttui ja mukaan otettiin etäosallistuminen yhdistyksen päätöksenteossa. Etäosallistuminen lisättiin yhdistyslakiin, jotta yhdistyksen jäsenillä olisi enemmän mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen päätöksentekoon paikasta riippumatta. Etäosallistuminen koskee yhdistyksen kokousta, valtuutettujen kokousta, jäsenäänestystä ja liittoäänestystä.

Etäosallistumisella ei voida korvata yhdistyksen fyysistä kokousta, vaan kyseessä on vaihtoehtoinen osallistumismuoto. Etäosallistumisen mahdollistaminen ei myöskään anna oikeutta rajoittaa jäsenten osallistumista fyysiseen kokoukseen. Etäosallistuminen voi tapahtua ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden, muun teknisen apuvälineen ja/tai postin avulla, jos yhdistyksen säännöissä niin määrätään.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet sen sijaan voivat osallistua etänä hallituksen kokoukseen, jos siitä on yhteisesti sovittu.

Oppaan sisältö

  1. Etäosallistumisen perusperiaatteet
  2. Etäosallistuminen mukaan sääntöihin
  3. Huomioitavaa etäosallistumisen määrittelyssä
  4. Tekniset apuvälineet
  5. Kokouskutsu ja toimijoiden roolitus
  6. Käytännön esimerkki toteutuksesta

Lataa opas tästä.

Lähteinä ovat olleet oikeusministeriön verkossa julkaistu Yhdistyslakiopas (30.9.2010) ja Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut (11/2010). Nuo lähteet ovat poistuneet, mutta katso lisätietoa näistä:
Patentti- ja rekisterihallituksen etäosallistumista koskeva verkkosivu sekä
Yhdistyslaki, jossa mainintoja etäosallistumisesta eri kohdissa

Etäkokouksen järjestäminen vuoden 2020 poikkeusoloissa

Korona-epidemian seurauksena alkaen maaliskuussa 2020 kokoontumisia on rajoitettu.

Kielto koskee myös yhdistysten kokouksia. Kokoontumisrajoituksista johtuen voi olla, ettei yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen järjestäminen lain ja yhdistyksen sääntöjen vaatimalla tavalla ole mahdollista. Yhdistysten tilannetta helpottamaan eduskunta on säätänyt väliaikaisen poikkeamislain (290/2020), joka oikeuttaa poikkeusjärjestelyt. Uusi väliaikainen poikkeamislaki (677/2020) astui voimaan 3.10.2020 ja on voimassa 30.6.2021 asti. Lue uutinen Yhdistyksen kokous poikkeusoloissa – lain sallimia helpotuksia järjestelyihin jatkettu.

Olemme koonneet vastauksia etäkokouksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin vuoden 2020 poikkeusoloissa. Lataa tästä etäkouksen järjestämisen UKK-lista.