Etäosallistuminen

Etäosallistuminen

Vuonna 2010 yhdistyslaki muuttui ja mukaan otettiin etäosallistuminen yhdistyksen päätöksenteossa. Etäosallistuminen lisättiin yhdistyslakiin, jotta yhdistyksen jäsenillä olisi enemmän mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen päätöksentekoon paikasta riippumatta. Etäosallistumisella ei voida korvata yhdistyksen fyysistä kokousta, vaan kyseessä on vaihtoehtoinen osallistumismuoto. Etäosallistumisen mahdollistaminen ei myöskään anna oikeutta rajoittaa jäsenten osallistumista fyysiseen kokoukseen.

Etäosallistuminen koskee

  • yhdistyksen kokousta
  • valtuutettujen kokousta
  • jäsenäänestystä
  • liittoäänestystä

Etäosallistuminen voi tapahtua ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden, muun teknisen apuvälineen ja/tai postin avulla, jos yhdistyksen säännöissä niin määrätään. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet sen sijaan voivat osallistua etänä hallituksen kokoukseen, jos siitä on yhteisesti sovittu.

Tähän oppaaseen on koottu erityisesti Oikeusministeriön verkossa julkaistussa Yhdistyslakioppaasta (30.9.2010) ja Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta (11/2010) tietoa siitä, mitä etäosallistumisessa tulee ottaa huomioon. Nuo lähteet ovat poistuneet verkosta, mutta Patentti- ja rekisterihallituksen sivulla kerrotaan lyhyesti etäosallistumisesta ja mainintoja etäosallistumisesta löytyy myös yhdistyslaista.

Oppaan sisältö

1. Etäosallistumisen perusperiaatteet
2. Etäosallistuminen mukaan sääntöihin
3. Huomioitavaa etäosallistumisen määrittelyssä
4. Tekniset apuvälineet
5. Kokouskutsu ja toimijoiden roolitus
6. Käytännön esimerkki toteutuksesta

Etäkokouksen järjestäminen vuoden 2020 poikkeusoloissa

Korona-epidemian seurauksena hallitus otti maaliskuussa 2020 valmiuslain käyttöön ja kielsi yli 10 hengen kokoontumiset. Sen jälkeen rajoituksia on vaiheittain höllennetty, mutta ei poistettu. Ajankohtaiset rajoitukset ja suositukset selviävät valtioneuvoston sivuilta.

Rajoitukset koskevat myös yhdistysten kokouksia. Kokoontumisrajoituksista johtuen voi olla, ettei yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen järjestäminen lain ja yhdistyksen sääntöjen vaatimalla tavalla ole mahdollista. Yhdistysten tilannetta helpottamaan eduskunta on säätänyt poikkeamislain (PoikkL 290/2020), joka oikeuttaa poikkeusjärjestelyt. Laki on voimassa 1.5.-30.9.2020.

Auttaaksemme yhdistyksiä, olemme koonneet vastauksia etäkokouksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin vuoden 2020 poikkeusoloissa. Lataa tästä etäkokouksen järjestämisen UKK-lista.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.