Teetä oppimateriaalia

Teetä oppimateriaalia

Tuotamme järjestötoimintaa, edunvalvontaa ja työelämää tukevia koulutusmateriaaleja. Olemme tuottaneet sähköistä ja kirjallista aineistoa esimerkiksi perehdyttämiseen, tiedottamiseen, vaikuttamiseen, osaamisen todentamiseen, etäosallistumiseen, työssäjaksamiseen ja ajan hallintaan.

Tuotamme oppimateriaalia yhdessä ammattiljärjestöjen kanssa heidän tilauksestaan. Oppimateriaali voi olla itseopiskelua varten tai osa järjestön lähi- tai verkkokoulutusta.

Mikäli sinulla on tarvetta saada oppimateriaaleja, ota yhteyttä. Me autamme tavoitetta vastaavan sisällön ideoinnissa ja myös tuotamme materiaalin halutussa muodossa.   

Oppimateriaaleista vastaavat kulttuurisihteeri Inka Ukkola ja opintojohtaja Merja Hanhela.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.