Raportit ja referaatit

Raportit ja referaatit

Materiaaleja TJS:n järjestämiltä studia generalia -luennoilta

Tarjoamme luentoja järjestötoimintaa, työelämää ja toimihenkilökulttuuria koskevista aiheista. Voit myös ehdottaa aihetta lähettämällä sähköpostia kehittämisasiantuntija Sikke Leinikille.

Referaatteja saa vapaasti hyödyntää, kunhan pyytää julkaisuoikeuden luennoitsijalta.

Raportteja ja referaatteja koulutuksista, tutkimuksista ja julkaisuista

Tähän on koottu aineistoja sekä TJS:n omista että muiden tekemistä koulutuksista, tutkimuksista ja julkaisuista.

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.