Raportit ja referaatit

Raportit ja referaatit

Materiaaleja TJS:n järjestämiltä studia generalia -luennoilta

Tarjoamme luentoja järjestötoimintaa, työelämää ja toimihenkilökulttuuria koskevista aiheista. Voit myös ehdottaa aihetta lähettämällä sähköpostia kehittämisasiantuntija Sikke Leinikille.

Referaatteja tutkimuksista ja julkaisuista

Tähän on koottu referaatteja sekä TJS:n omista että muiden tekemistä tutkimuksista ja julkaisuista.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.