Työn tekemisen ja teettämisen kirjavat muodot -verkkoluentosarja

Kenelle

Luentosarja on tarkoitettu STTK:n ja Akavan liittojen asiantuntijoille ja jäseninä oleville henkilöille, joita työn muuttuminen kiinnostaa.

Tavoite

Luennot tarjoavat tietoa työn tekemisen ja teettämisen muutoksista. Nämä muutokset heijastuvat myös liittojen edunvalvonnan suuntaamiseen. Kasvava osa työstä tehdään osa-aikaisena, määräaikaisena tai itsensätyöllistäjänä, myös verkkoalustoilla. Miten siis liitot voivat vastata tämän kasvavan joukon tarpeisiin, ja siten varmistaa, että työntekijät järjestäytyvät myös jatkossa? Sarjassa tutustutaan työelämän muutoksiin väitelleiden tutkijoiden johdolla ja pohditaan, miten ay-liike voi vastata tämän muutoksen tuomiin haasteisiin.

Koulutuksen kuvaus

Luentojen vetäjänä toimii pätkätyöstä väitellyt kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki TJS Opintokeskuksesta.

Sarjaan liitetään tehtävä, jonka avulla luentojen opetus voidaan hyödyntää osana avoimen väylän polkua Humakin yhteisöpedagogin työelämäkehittäjäopinnoissa. Humakiin tähtäävät voivat pyytää lisätietoa tästä Sikke Leinikiltä, sikke.leinikki@tjs-opintokeskus.fi

Ilmoittautuminen koko luentosarjaan.

Ohjelma

Luentojen aikataulu:
13.30 Luentotila avautuu
14-15 Luento

5.11.2020 Töissä kulttuurissa, miten elanto?
VTT, Dos., yliopistotutkija ja työelämän asiantuntija, Arja Haapakorpi, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus

19.11.2020 Ay-liike, luottamusmiesinstituutio ja työn tekemisen muutokset
Tutkija Ville Kainulainen. Luento pohjaa Kainulaisen elokuussa julkaistuun väitöstutkimukseen, jossa hän käy läpi työelämän muutosta yksityisellä palvelusektorilla. Muutosta hän pohtii uuden työn -käsitteen avulla, johon hän liittää liikkumisen eri työmarkkina-asemien välillä, palveluvaltaistumisen ja epävarmuuden. Miten rakentaa yhteisyyttä ja kollektiivisuutta ympäristössä, joka ei pysy paikallaan?


3.12.2020 Miten ekologinen jälleenrakennus muuttaa työn tekemistä ja teettämistä?
tutkija, KTT Paavo Järvensivu, monitieteinen tutkimusyksikkö BIOS.

Käynnissä olevat ympäristö- ja luonnonvarakriisit ovat olemukseltaan hitaita. Hitaita kriisejä ei voida voittaa julistamalla poikkeustila, jonka jälkeen palataan entiseen. Pysyvät järjestelmätason muutokset ovat ainoa mahdollisuus. BIOS-tutkimusyksikössä puhutaan ekologisesta jälleenrakennuksesta. On rakennettava uudelleen asumisen, liikkumisen, ruoan ja energiantuotannon infrastruktuuri ja käytännöt, jotta pääsemme eroon fossiilisten polttoaineiden massiivisesta käytöstä. Julkisella sektorilla ja esimerkiksi työelämäjärjestöillä on keskeinen rooli kollektiivisen vision luojana sekä toiminnan koordinoijana.

14.1.2021 Teknologian kehitys ja työelämän rakennemuutos
Tutkijatohtori Armi Mustosmäki. Vuonna 2017 valmistuneessa väitöskirjassaan Mustosmäki tarkasteli Pohjoismaista mallia ja työelämän muutosta Pohjoismaissa. Tällä hetkellä Mustosmäki on mukana tutkimuksessa, jossa tasa-arvon näkökulmasta tarkastellaan, miten digitalisaatio ja tekoäly muuttavat työmarkkinoita, työoloja, työsuhteita, työn organisointia ja työn sisältöjä.

4.2.2021 Näkökulmia yrittäjyyden edistämiseen
Tutkija Piritta Parkkari. Vuonna 2019 valmistuneessa väitöskirjassaan Parkkari tarkastelee yrittäjyyttä edistävien organisaatioiden käytäntöjä. Luennon avulla liitot voivat pohtia, miten tukea esimerkiksi yksinyrittäjiksi ryhtyviä jäseniään.

Ajankohta

05.11.2020 - 04.02.2021

Viimeinen ilmoittautumispäivä

22.10.2020

Koulutuspaikka

Verkkokoulutus

Hinta

Osallistumismaksu 150.00

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.