Asiantuntija verkkokouluttajana

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu STTK:n ja Akavan liitoissa työskenteleville ja jäseninä oleville asiantuntijakouluttajille tai niihin tehtäviin aikoville.

Tavoite

Koulutuksessa saat valmiudet suunnitella verkkokoulutusta ja ymmärrät pedagogiikan perusteita. Hahmotat, miten aikuinen oppii, eli miten edistät ajattelun ja toiminnan muutosta. Opit hyödyntämään ryhmää oppimisen välineenä, jolloin osallistavilla menetelmillä kaikki osallistujat tuovat osaamisensa osaksi yhteistä tiedon käsittelyä ja tuottamista. Koulutuksessa harjoittelet osallistavia verkkokoulutusmenetelmiä. Rohkaistut kouluttajana tai ohjaajana verkossa.

Koulutuksen kuvaus

Koronatilanteen vuoksi yhdeksän lähipäivää sisältänyt Asiantuntija kouluttajana -koulutus supistetaan ja siirretään verkkoon. Koulutus toteutetaan pääosin Adobe Connect -verkkoalustan avulla, mutta myös Teamsia hyödynnetään toisena koulutuspäivänä.

Ohjelma

1: Miten aikuinen oppii ja miten tukea ja edistää aikuisen oppimista? 8.10.2020 klo 9-13
Kouluttaja: kehittämisasiantuntija, VTT, AmO Sikke Leinikki, TJS Opintokeskus

2: Kouluttajana verkossa - käytännön harjoittelua. 22.10.2020 klo 9-13
Kouluttaja: koulutussuunnittelija, FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

3: Koulutuksen suunnittelu ja arviointi 5.11.2020 klo 9-13
Kouluttaja: kehittämisasiantuntija, VTT, AmO Sikke Leinikki, TJS Opintokeskus

Ajankohta

08.10.2020 - 05.11.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

21.09.2020

Koulutuspaikka

Adobe Connect ja Teams, Verkkokoulutus

Hinta

Osallistumismaksu 180.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.