Verkostot henkilöstön edustajan vaikuttamistyön tukena

Kenelle

Koulutus on suunnattu henkilöstön edustajille.

Tavoite

Paikallinen vaikuttaminen ei onnistu henkilöstönedustajalta yksin. Hänen on osattava koota ja erityisesti ylläpitää sellaista verkostoa, josta löytyy tukea niin pitkän tähtäimen kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan kuin nopeasti syntyviin ”hätätapauksiinkin”. Koulutuksen tavoitteena on opastaa osallistujia rakentamaan itselleen paikallinen vaikuttajaverkosto työpaikan vaikuttamistyön tueksi, avata ymmärrystä verkoston toiminnan tyypillisimmistä haasteista sekä perehdyttää luottamusta rakentavaan vuorovaikutukseen ja vaikuttavaan viestintään. Koulutuksessa kerrataan paikalliseen sopimiseen liittyvää lainsäädäntöä ja avataan viranomaisten mahdollisuuksia tukea paikallisia toimijoita.

Koulutuksen kuvaus

Ensimmäisen lähipäivän aikana harjoitellaan ekosysteemikuvausta eli omaan rooliin liittyvän verkoston hahmottamista ja sen kokoamista sekä käsitellään verkoston johtamisen haasteita ja sovitaan välitehtävästä. Osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan ja hyviä käytänteitä paikallisesta vaikuttamisesta. Lisäksi koulutuksessa luodaan kokonaiskuva siitä, millaisia tukirakenteita paikalliset neuvottelijat tarvitsevat.

Lähipäivän jälkeen opetus siirtyy kahdessa osassa verkkoon. Etsimme keinoja luottamuksen rakentamiseen ja toimivaan yhteistyöhön sekä vaikuttamisviestintään. Käsiteltävät aiheet tarkentuvat lähipäivän jälkeen. Henkilöstön edustaja tekee jatkuvasti vaikuttamistyötä kaikessa työhön liittyvässä kanssakäymisessään. Sitä tapahtuu epävirallisesti ja virallisesti, joskus kahdenvälisesti tai pienessä ryhmässä, joskus laajalle joukolle viestien. Mietimme, miten vaikuttamista voi vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin tehdä. Etäopetuksessa osallistujat osallistuvat aiheen käsittelyyn pohdintoja ja harjoituksia tehden.

Kouluttajat: opintojohtaja, FM Merja Hanhela ja viestinnän asiantuntija, FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

Ohjelma

1. jakso, lähiopetus: Verkostot ja niiden toiminta
9.30 Aamukahvi
10.00 Tervetuloa, esittäytyminen ja virittäytyminen
11.00 Vaikuttamisverkoston kokoaminen
12.30 Lounas
13.30 Verkoston pelisäännöt ja tehtävät
14.45 Kahvi
15.15 Verkoston motivointi
16.30 Päivä päättyy

2. jakso, etäopetus verkossa: Toimiva vuorovaikutus
8.30 Koulutustila avautuu
9.00 Aloitus ja orientoituminen
Toimiva vuorovaikutus - miten rakennan luottamusta ja edistän yhteistyötä
10.20 tauko
10.40 Dialogisuus vuorovaikutuksessa
Vuorovaikutuksen välineet ja hyvät käytänteet
12.00 Koulutus päättyy


3. jakso, etäopetus verkossa: Vaikuttava viestintä
8.30 Koulutustila avautuu
9.00 Aloitus ja orientoituminen
Milloin tarvitsen vaikuttamisen tueksi viestintää laajalle joukolle
10.20 tauko
10.40 Mielipideteksti tai tiedote – miten muotoilen selkeän viestin
11.10 Viestinnän välineet ja hyvät käytänteet
12.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

29.01.2021 - 10.02.2021

Viimeinen ilmoittautumispäivä

04.01.2021

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 210.00

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.