Yhdistys digiaikaan - sähköiset välineet hyötykäyttöön

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille yhdistystoimijoille, joita kiinnostaa oman yhdistyksen toiminnan ja palvelujen kehittäminen.

Tavoite

Koulutuksessa opit, missä yhdistyksen toiminnoissa ja palveluissa sähköisiä välineitä voi hyödyntää., niin että ne helpottavat ja tehostavat toimintaa. Saat tietoa soveltuvista välineistä ja testaat osaa. Jaat kokemuksia muiden osallistujien kanssa yhdistyksissä jo käytössä olevista välineistä. Koulutuksen jälkeen sinulla on kokonaiskuva sähköisten välineiden mahdollisuuksista yhdistystoiminnassa.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen aluksi määritellään, millaisia toimintoja ja palveluja yhdistyksellä on, ja mitä osia niistä olisi helppo hoitaa sähköisesti. Toimintoja ja palveluita ovat esimerkiksi työryhmän tai hallituksen yhteistyö ja kokoukset, edunvalvonta, koulutukset ja tapahtumat sekä viestintä ja jäsenhankinta.

Yhteistyön ja kokousten osalta käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi miten hoidetaan ryhmän vuorovaikutusta, työstetään yhteisiä asioita, aikataulutetaan ja sovitaan työnjaosta sekä arkistoidaan. Edunvalvonnassa kyselyjen tekeminen ja vaikuttamisviestintä. Koulutusten ja tapahtumien osalta miten järjestää koulutusta tai infoja verkossa, ottaa ilmoittautumisia vastaan ja tehdä kyselyjä.
Viestinnän ja jäsenhankinnan osalta esimerkiksi miten tehdä näyttäviä julkaisuja muun muassa tapahtumista tai toimintakertomuksista ja hyödyntää Facebookin ja Instagramin tarinavideoita.

Välineissä painotetaan maksuttomuutta ja helppokäyttöisyyttä. Osallistujat saavat ennakkokyselyn, jossa kartoitetaan yhdistyksen sähköisten välineiden käyttöä ja jo tunnistettuja tarpeita.

Kouluttaja: viestinnän asiantuntija, koulutussuunnitelija, FM Marika Ojala

Ohjelma

9.30 Aamukahvi
10.00 Esittäytyminen ja orientoituminen
Yhdistyksen toimintojen ja palvelujen määrittely ja sähköisten mahdollisuuksien löytäminen.
12.00 Lounas
13.00 Määriteltyjen sähköisten mahdollisuuksien vieminen käytäntöön. Mitä välineitä voi hyödyntää.
14.30 Kahvitauko
14.45 Edellinen aihe jatkuu
15.45 Yhteenveto
16.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

13.02.2021 - 13.02.2021

Viimeinen ilmoittautumispäivä

15.01.2021

Koulutuspaikka

Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Hinta

Osallistumismaksu 125.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.