Henkilöstön edustajan viestintä

Kenelle

Koulutus on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-edustajille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat hahmottavat henkilöstön edustajan tehtävään kuuluvan viestintäroolin ja oppivat, miten viestiä edustettavilleen myös sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa määrittelemme yhdessä, mitkä ovat henkilöstön edustajan viestinnän yleiset tavoitteet, viestinnällinen rooli ja yhteistyökumppanit. Mietimme, mitä haasteita viestinnässä on ja ratkaisuja niihin. Lisäksi käymme läpi viestinnän keinoja kasvokkaisesta viestinnästä sähköiseen viestintään ja mietitään keinoja edustettavien mielipiteen esiin saamiseksi. Lopuksi pohdimme, mitkä asiat viestinnässä vaikuttavat luottamuksen syntyyn.

Kouluttaja: viestinnän asiantuntija, koulutussuunnittelija FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

Ohjelma

8.30 Koulutustila avautuu
9.00 Aloitus ja orientoituminen: Mikä viestinnässä edustettaville on olennaisinta?
Luottamusmiehen viestinnällinen rooli ja tehtävät sekä yhteistyökumppanit
10.30 Tauko
10.45 Mikä viestinnässä on vaikeaa?
11.30 Lounas
12.30 Edellisen aiheen purku
tarvittaessa lyhyt tauko
Viestintä ja vuorovaikutus, myös sosiaalista mediaa hyödyntäen
14.00 Tauko
14.15 Luottamuksen rakentaminen viestinnän keinoin
15.15 Päivän yhteenveto
15.30 Päivän päätös

Ajankohta

12.11.2020 - 12.11.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

26.10.2020

Koulutuspaikka

Verkkokoulutus

Hinta

Osallistumismaksu 105.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.