Henkilöstön edustajan viestintä

Kenelle

Koulutus on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-edustajille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat hahmottavat luottamusmiehen tehtävään kuuluvan viestintäroolin ja oppivat, miten viestiä edustettavilleen myös sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa määrittelemme yhdessä, mitkä ovat henkilöstön edustajan viestinnän yleiset tavoitteet, viestinnällinen rooli ja yhteistyökumppanit. Mietimme, mitä haasteita viestinnässä on ja ratkaisuja niihin. Lisäksi käymme läpi viestinnän keinoja kasvokkaisesta viestinnästä sähköiseen viestintään ja mietitään keinoja edustettavien mielipiteen esiin saamiseksi. Lopuksi pohdimme, mitkä asiat viestinnässä vaikuttavat luottamuksen syntyyn.

Kouluttaja: viestinnän asiantuntija, koulutussuunnittelija FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

Ohjelma

8.30 Aamukahvi
9.00 Aloitus ja orientoituminen: Mikä viestinnässä edustettaville on olennaisinta?
9.45 Luottamusmiehen rooli viestinnässä ja yhteistyökumppanit
10.30 Tauko
10.45 Mikä viestinnässä on vaikeaa?
11.30 Lounas
12.30 Edellisen aiheen purku
13.00 Viestintä ja vuorovaikutus, myös sosiaalista mediaa hyödyntäen
14.00 Kahvi
14.15 Luottamuksen rakentaminen viestinnän keinoin
15.30 Yhteenveto
16.00 Päivän päätös

Ajankohta

12.11.2020 - 12.11.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

15.10.2020

Koulutuspaikka

Original Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta

Hinta

Osallistumismaksu 125.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.