Reilu Peli - Työvälineitä henkilöstön edustajalle työsuojeluun ja ristiriitatilanteisiin

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille, työsuojeluasiamiehille, yt-edustajille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille

Tavoite

Koulutuksen jälkeen sinulla on käytännön työvälineitä työpaikan henkiseen työsuojelutyöhön ja ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Opit työskentelytapoja, joilla työpaikan työsuojelua voidaan tehdä työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistyöllä. Lisäksi varmistut omasta ja muiden toimijoiden tehtävästä epäasiallisen kohtelun tilanteiden selvittelyssä. Opit myös ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että työpaikalla käyttäydytään epäasiallisesti.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa opetellaan käyttämään työvälineitä, joiden avulla koko henkilöstö voi osallistua työpaikan työsuojelun kehittämiseen. Lisäksi koulutuksessa opitaan ratkomaan ristiriitatilanteita, jotka ovat tämän päivän työelämästä. Osallistujilla on mahdollisuus tuoda omat työelämän kokemuksensa esille ja oppia muilta koulutuspäivien aikana. Koulutukseen sisältyy Reilu Peli -käsikirja, josta löytyy työvälineitä työpaikan työsuojelutoimintaan.

Kouluttaja: koulutussuunnittelija, DI Leo Junno, TJS Opintokeskus

Ohjelma

1 päivä
Epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja puheeksi ottaminen

9.30 Aamukahvi
10.00 Koulutuksen tavoitteet ja esittäytyminen
10.30 Työpaikan henkinen työsuojelu
- Kuormitusanalyysi
- Työsuojelun kehittämissuunnitelman laadinta
12.00 Lounas
13.00 Epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyn muita keinoja
13.30 Epäasiallisen kohtelun määrittely ja puheeksi ottaminen työyhteisössä
14.00 Kahvi
14.15 Edellinen aihe jatkuu
15.00 Häiriöiden synty työpaikoilla ja varhainen puuttuminen
15.30 Yhteenveto, välitehtävän anto ja palautekeskustelu
16.00 Koulutus päättyy


2. päivä
Ristiriitatilanteiden selvittäminen

9.30 Aamukahvi
10.00 Päivän tavoitteet ja kuulumiset
10.15 Välitehtävien vertaisarviointi
11.00 Ristiriitatilanteiden selvittäminen
- Tilanteiden arviointia
- Mallien tarkastelua
- Henkilöstön edustajan rooli tilanteissa
12.00 Lounas
13.00 Toimijoiden roolit tilanteiden selvittelyssä
13.30 Työyhteisön ryhmädynamiikan vaikutukset epäasiallisen käyttäytymisen syntyyn
14.00 Kahvi
14.30 Työhyvinvointia muutoksessa
15.30 Yhteenveto ja palautteet
16.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

24.03.2021 - 20.05.2021

Viimeinen ilmoittautumispäivä

24.02.2021

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 225.00

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.