Lait henkilöstön edustajan tukena

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu luottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille, työsuojeluvaltuutetuille ja
-asiamiehille, yt-edustajille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.

Tavoite

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Pohdit henkilöstön edustajien välistä työnjakoa ja miten yhteistyötä voi kehittää. Saat rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen, suuntaa tehtävässä kehittymiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Koulutuksen kuvaus

Päivän kestävä koulutus koostuu luennoista ja ryhmätyöskentelystä, jossa sinulla on mahdollisuus tuoda omia kokemuksiasi esille ja oppia muilta osallistujilta.

Kouluttaja: koulutussuunnittelija, DI Leo Junno

Ohjelma

09.30 Aamukahvi
10.00 Koulutuksen tavoitteet ja esittäytyminen
10.30 Henkilöstön edustajan oikeudet ja velvollisuudet.
Säädökset ja sopimukset, joihin tehtävä perustuu.
Edustajien tehtävät ja työnjako.
12.00 Lounas
13.00 Yhteistyö työnantajan ja työntekijöiden välillä ja työnantajan velvollisuudet.
14.00 Kahvi
14.15 Miten edistämme työpaikan henkilöstön edustajien välistä yhteistyötä?
15.30 Yhteenveto ja palautekeskustelu
16.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

20.01.2021 - 20.01.2021

Viimeinen ilmoittautumispäivä

23.12.2020

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 125.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.