Henkilöstön edustaja etätyötä tekevän tukena

Kenelle

Henkilöstön edustajat ja ammattiliiton asiantuntijat

Tavoite

Tavoitteena on, että opit, mikä etätyössä kuormittaa ja mitkä ovat etätyön tekemisen riskit ja vaarat. Lisäksi koulutuksessa nostetaan esille etätyön tekemisen hyödyt ja tuki työntekijän työhyvinvoinnille. Tarkennamme myös sitä, mikä etätyöntekijän työsuojelussa on työnantajan vastuulla ja mikä kuuluu työntekijälle. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa myös sitä, että etätyötä tekevän työsuojelu on kunnossa. Miten valvova viranomainen voi tätä työtä tehdä? Sitäkin käsittelemme tässä koulutuksessa. Vaihdamme ajatuksia etätyösopimuksista eli millaisia sopimuksia työpaikoilla on ja miten toimivia ne ovat työntekijän tai työnantajan näkökulmasta. Lisäksi käsittelemme sitä, miten henkilöstön edustaja voi tukea etätyötä tekeviä ja mitkä asiat nousevat etujen ajamisessa esille. Pohdimme, onko henkilöstösuunnitelmissa huomioitu etätyöntekijät ja etätyön tuomat osaamisvaatimukset.

Koulutuksen kuvaus

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena siten, että kuulemme luentoja ja vaihdamme ajatuksia osallistujille tärkeistä teemoista.

Ohjelma

11.30 Verkkokoulutustila avautuu
12.00 Koulutuksen tavoitteet ja virittäytyminen
Etätyön haasteet ja riskit, etätyö työhyvinvoinnin tukena
Työantajan ja työntekijän velvoitteet
Etätyöntekemisen valvonta
13.15 Tauko
13.30 Henkilöstön edustajan tuki etätyötä tekevälle
Millaisia välineitä työnantaja tarjoaa ja riittävätkö ne akuuteissa tilanteissa
Etätyösopimuksista
14.50 Yhteenveto ja palautteet
15.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

29.04.2020 - 29.04.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

22.04.2020

Koulutuspaikka

Linkki lähetetään ilmoittautuneille. , Verkkokoulutus

Hinta

Osallistumismaksu 60.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.