Järjestön asiantuntijan sovittelutaidot

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ammattijärjestöjen asiantuntijoille.

Tavoite

Tavoitteena on, että opit sovittelutoiminnan periaatteet ja saat valmiuksia toimia sovittelevasti henkilöstön edustajien ja järjestöaktiivien välisissä ristiriidoissa. Koulutuksesta saat menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joiden avulla pystyt lisäämään riidan osapuolten ymmärrystä ristiriidasta, itsestä ja muista. Koulutuksessa oppimiasi välineitä voit hyödyntää myös työelämän ristiriitatilanteissa ja jäsenten neuvonnassa. Opit, mitä tarkoittaa ratkaisukeskeisyys käytännössä ristiriitojen sovittelutilanteissa. Lisäksi opit valmistautumaan sovitteluun osapuolten kanssa niin, että he uskaltavat tuoda omat näkökulmansa rohkeasti esille yhteisissä sovittelutapaamisissa.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa käsitellään vapaaehtoistoimijoiden välisiä ristiriitoja ja opitaan toimimaan sovittelun periaatteiden mukaisesti ristiriitatilanteiden selvittelyissä. Koulutuspäivien välissä tehdään välitehtävä. Paneudumme koulutuksessa myös sopimuksen laadintaan ja seurantatilaisuuden toteutukseen. Lisäksi tarkastelemme sitä, miten sovittelua voi toteuttaa verkossa.

Kouluttaja: työyhteisösovittelun asiantuntija, kehittämisasiantuntija Päivi Lohi-Aalto, TJS Opintokeskus

Ohjelma

Torstai 17.9., Sovittelun vaiheet, valmistautuminen ja riidan osapuolten haastattelut
9.00 Koulutustila avautuu
9.30 Koulutuksen tavoitteet ja virittäytyminen
Mikä aiheuttaa ristiriitoja järjestössä ja mikä niiden selvittelyssä on vaikeaa?
Ratkaisukeskeisyyden ja restoratiivisuuden periaatteista
11.00 Tauko
11.30 Sovitteluprosessin vaiheet
Sovitteluun valmistautuminen ja aloittaminen
Osapuolten haastattelut – miksi haastatellaan ja miten?
13.00 Koulutuspäivä päättyy

Torstai 1.10. Sovittelun ryhmätilanteen ohjaaminen, sopimuksen laadinta ja seuranta
9.00 Koulutustila avautuu
9.30 Aloitus, kokemuksia haastatteluharjoituksista
Ryhmädynamiikan merkitys ristiriitatilanteiden sovittelussa
11.00 Tauko
11.30 Sovittelun ryhmätapaamisen toteutus ja tarkoitus
Miten toteutan sovittelua verkossa?
Sovittelun päättäminen ja sopimuksen laadinta, seurannan toteuttaminen
12.45 Yhteenveto ja palautteet
13.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

17.09.2020 - 01.10.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

15.09.2020

Koulutuspaikka

Verkkokoulutus

Hinta

Osallistumismaksu 150.00

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.