Järjestön asiantuntijan sovittelutaidot

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ammattijärjestöjen asiantuntijoille.

Tavoite

Koulutuksessa opit toimimaan sovittelevasti henkilöstön edustajien ja järjestöaktiivien välisissä ristiriidoissa. Saat menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joiden avulla pystyt lisäämään riidan osapuolten ymmärrystä ristiriidasta, itsestä ja muista. Koulutuksessa oppimiasi välineitä voit hyödyntää myös työelämän ristiriitatilanteissa ja jäsenten neuvonnassa. Opit toimimaan ristiriitojen sovittelutilanteissa ratkaisukeskeisesti. Lisäksi opit valmistautumaan sovittelutilanteisiin osapuolten kanssa niin, että he uskaltavat tuoda omat näkökulmansa rohkeasti esille yhteisissä sovittelutapaamisissa.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa selvitellään erilaisia vapaaehtoistoimijoiden välisiä ristiriitoja ja opitaan toimimaan sovittelun periaatteiden mukaisesti ristiriitatilanteiden selvittelyissä. Koulutuspäivien välissä tehdään välitehtävä. Paneudumme koulutuksessa myös sopimuksen laadintaan ja seurantatilaisuuden toteutukseen.

Kouluttaja: työyhteisösovittelija, kehittämisasiantuntija Päivi Lohi-Aalto, TJS Opintokeskus

Ohjelma

Torstai 17.9., Sovittelun vaiheet, valmistautuminen ja riidan osapuolten haastattelut
9.30 Aamukahvi
10.00 Koulutuksen tavoitteet ja virittäytyminen
Mikä aiheuttaa ristiriitoja järjestössä ja mikä niiden selvittelyssä on vaikeaa?
Ratkaisukeskeisyyden ja restoratiivisuuden periaatteista
12.00 Lounas
12.45 Sovitteluprosessin vaiheet
Sovitteluun valmistautuminen
14.00 Kahvi
14.15 Sovittelun aloittaminen
Osapuolten haastattelut, harjoittelua
15.45 Yhteenveto ja palautteet, jatkosta sopiminen
16.00 Päivä päättyy

Torstai 1.10. Sovittelun ryhmätilanteen ohjaaminen, sopimuksen laadinta ja seuranta
9.30 Aamukahvi
10.00 Aloitus, välitehtävän purku ja vertaisarviointi
Ryhmädynamiikan merkitys ristiriitatilanteiden sovittelussa
12.00 Lounas
12.45 Sovittelun ryhmätapaamisen toteutus ja tarkoitus
14.15 Kahvi
14.15 Sovittelun päättäminen ja sopimuksen laadinta, seurannan toteuttaminen
15.45 Yhteenveto ja palautteet
16.00 Päivä päättyy

Ajankohta

17.09.2020 - 01.10.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

31.08.2020

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 210.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.