Asiantuntija kouluttajana

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu STTK:n ja Akavan liitoissa työskenteleville ja jäseninä oleville asiantuntijakouluttajille tai niihin tehtäviin aikoville sekä työryhmien vetäjille.

Tavoite

Koulutuksessa kehityt kouluttajana ja tiimityöskentelyn vetäjänä. Hahmotat, miten aikuinen oppii, eli miten edistät ajattelun ja toiminnan muutosta. Opit hyödyntämään ryhmää oppimisen välineenä, jolloin osallistavilla menetelmillä kaikki osallistujat tuovat osaamisensa osaksi yhteistä tiedon käsittelyä ja tuottamista. Opit tuomaan inspiroivasti esiin omaa osaamistasi kouluttajana tai ohjaajana ja vahvistat esiintymistaitojasi. Saat valmiudet suunnitella koulutusta ja ryhmätyötilanteita sekä osaamisen systemaattista kehittämistä.

Koulutuksen kuvaus

Koulutus koostuu neljästä oppijaksosta, yhdeksästä lähiopetuspäivästä ja oppimistehtävistä.

Ohjelma

I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät menetelmät
Oppijakso 1: Miten aikuinen oppii? 27.8.2020
Oppijakso 2: Miten tukea ja edistää aikuisen oppimista? 10.9.2020
Kouluttaja kehittämisasiantuntija, VTT, AmO Sikke Leinikki, TJS Opintokeskus
Oppijakso 3: Verkon hyödyntäminen koulutuksessa. 11.9.2020
Kouluttaja: koulutussuunnittelija, FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä
Oppijakso 4: Ryhmädynamiikka ja ryhmän hyödyntäminen järjestökoulutuksessa 24.9.2020
Oppijakso 5: Vertaisoppiminen ja osallistavat menetelmät järjestökoulutuksessa 8.10.2020
Kouluttaja: Opintojohtaja, FM, AmO Merja Hanhela, TJS Opintokeskus

III Esiintyminen ja vuorovaikutus
Oppijakso 6: Omien esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen tunnistaminen ja kehittäminen 22.10.2020
Oppijakso 7: Esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen jatko-osa 5.11.2020
Kouluttaja: Viestinnän valmentaja, TeM Petteri Hynönen

IV Kohti asiantuntijuutta koulutuksen toteuttajana
Oppijakso 8: Koulutuksen suunnittelun haasteet 19.11.2020
Oppijakso 9: Kouluttaja peilissä 3.12.2020
Kouluttaja: kehittämisasiantuntija, VTT, AmO Sikke Leinikki, TJS Opintokeskus

Ajankohta

27.08.2020 - 03.12.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

13.08.2020

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 920.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.