Henkilöstön edustajan sovittelutaidot

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöstön edustajille.

Tavoite

Koulutuksessa opit toimimaan sovittelevasti erilaisissa työelämän ristiriidoissa, joissa olet edustettaviesi tukena. Saat käytännön menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joiden avulla pystyt lisäämään edustettavasi ymmärrystä ristiriidasta, hänestä itsestään ja muista riidan osapuolista. Opit toimimaan ristiriitojen sovittelutilanteissa ratkaisukeskeisesti. Lisäksi opit valmistautumaan sovittelutilanteisiin edustettavasi kanssa niin, että hän uskaltaa tuoda omat näkökulmansa rohkeasti esille yhteisissä sovittelutapaamisissa.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa harjoittelet kohtaamaan edustettavat ja haastattelemaan heitä sekä valmistautumaan edustettavien kanssa sovittelutilanteisiin. Harjoittelet myös, miten toimia sovittelutilanteissa edustettavan tukena. Paneudumme koulutuksessa myös sopimuksen laadintaan ja seurantatilaisuuden toteutukseen.

Kouluttaja: opintojohtaja, FM Merja Hanhela

Ohjelma

Tiistai 12.11., Sovittelun vaiheet, valmistautuminen ja edustettavien haastattelut
9.30 Aamukahvi
10.00 Koulutuksen tavoitteet ja virittäytyminen
Millaisiin ristiriitoihin henkilöstön edustaja törmää ja mikä niiden selvittelyssä on vaikeaa?
Ratkaisukeskeisyyden ja restoratiivisuuden periaatteet
12.00 Lounas
12.45 Sovitteluprosessin vaiheet
Sovitteluun valmistautuminen
14.00 Kahvi
14.15 Sovittelun aloittaminen
Edustettavien haastattelut, harjoittelua
15.45 Yhteenveto ja palautteet, jatkosta sopiminen
16.00 Päivä päättyy

Tiistai 10.12. Sovittelun ryhmätilanteen ohjaaminen, sopimuksen laadinta ja seuranta
9.30 Aamukahvi
10.00 Aloitus, välitehtävän purku ja vertaisarviointi
Ryhmädynamiikan merkitys ristiriitatilanteiden sovittelussa
12.00 Lounas
12.45 Sovittelun ryhmätapaamisen toteutus ja tarkoitus
14.15 Kahvi
14.15 Sovittelun päättäminen ja sopimuksen laadinta
Seurannan toteuttaminen
15.45 Yhteenveto ja palautteet
16.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

12.11.2019 - 10.12.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä

15.10.2019

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.