Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

Kenelle

Koulutus on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-edustajille sekä liittojen työntekijöille. Koulutukseen otetaan enintään 10 henkilöä.

Tavoite

Koulutuksen tavoite on vahvistaa osallistujien esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja ja antaa rohkeutta esiintymiseen. Opit, mitä esiintymistilanteissa ottaa huomioon ja miten sanaton viestintä vaikuttaa viestin perille menoon. Harjoittelet ja saat palautetta esiintymisestäsi, mikä auttaa sinua kehittymään.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa pohditaan eri esiintymistilanteiden erityispiirteitä ja kuulijoiden odotuksia ja mitä ne edellyttävät valmistautumiselta. Käydään läpi sanojen, äänen ja kehonkielen vaikutusta puhujavaikutelmaan ja viestin perillemenoon ja mitkä osatekijät vaikuttavat luotettavuuteen ja puhujan statukseen. Lopuksi puhutaan esitysjännityksestä ja sen lieventämisestä ja tehdään esiintymisharjoitus.

Ohjelma

9.30 Aamukahvi
10.00 Erilaiset esiintymistilanteet ja valmistautuminen.
12.00 Lounas
12.45 Puhujavaikutelma ja viestin välittäminen: sanat, ääni ja kehonkieli
Esiintyjän status ja luotettavuus
Hyvän esiintyjän ominaisuudet
Esiintymisjännitys – hyvä vai paha asia?
14.00 Kahvi
14.15 Esiintymisharjoitus ja palautteen anto
15.30 Yhteenveto
16.00 Koulutus päättyy

Ajankohta

29.10.2020 - 29.10.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä

30.09.2020

Koulutuspaikka

TJS Opintokeskus, Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu 125.00

Tulostettava ohjelma ja muu materiaali

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.